Zoekresultaten voor: "uniken venema"

Uniken Venema, H.

Mr. H. Uniken Venema trad op 1 maart 2016 af als president-rechter van de rechtbank Midden Nederland. Rechters worden voor het leven benoemd, dus het tussentijds terugtreden als rechter is zeer ongebruikelijk!

Mr. H. Uniken Venema had op 4 manieren familiebanden met arts J. Kuks die Mr Sophie Hankes, voorzitter stichting SIN-NL en  slachtoffer van medische fout, aanklaagde. Uniken Venema kwam niet opdagen bij de zitting van het kort geding omdat hij per fax gewaarschuwd was door de advocate van Sophie Hankes. Hierdoor was wraking niet mogelijk……

Zie verder hoofdstuk Mr. H. Uniken Venema

 

Mr. H. Uniken Venema

In het kort

Mr. H. Uniken Venema trad op 1 maart 2016 af als president-rechter van de rechtbank Midden Nederland. Rechters worden voor het leven benoemd, dus het tussentijds terugtreden als rechter is zeer ongebruikelijk!

Mr. H. Uniken Venema had op 4 manieren familiebanden met arts J. Kuks die Mr Sophie Hankes, voorzitter stichting SIN-NL en  slachtoffer van medische fout, aanklaagde. Uniken Venema kwam niet opdagen bij de zitting van het kort geding omdat hij per fax gewaarschuwd was door de advocate van Sophie Hankes.


Samenvatting

Falend neuroloog Kuks begon febr. 2011 een kort geding tegen Mr Sophie Hankes om  de hele website  drkuks.com met feiten en documenten van internet te halen.

Ondanks 4 directe en indirecte familiebanden met dr Kuks wees president van de rechtbank Utrecht Mr.H.Uniken Venema dit kort geding aan zichzelf als rechter toe. De advocate van Mr Sophie Hankes waarschuwde de president per fax over deze 4 familiebanden –zonder toestemming van S R Hankes– en Mr.H.Uniken Venema trok zich terug als rechter zonder de brief te beantwoorden. Hij zond Mr H.M.M. Steenberghe als rechter.

Rechtbankpresident Mr Uniken Venema had dit kort geding nooit aan zichzelf mogen toewijzen:
Rechtbankpresident Mr Uniken Venema verzweeg familiebanden met eiser falend arts Kuks en de medische sector.

Rechtbankpresident Mr Uniken Venema schond dus:

De vier familiebanden van president-rechter Uniken Venema met dr Kuks ten tijde van de rechtszaak 2011:
– zijn bloedeigen nichtje Werna studeerde geneeskunde in Groningen bij neuroloog Kuks
– zijn eigen echtgenote werkt als psychologe al 16 jaar bij het UMC Utrecht
– zijn dochter werkt bij het revalidatiecentrum de Hoogstraat in Utrecht
– zijn vermoedelijke schoonzuster werd per 1.4.2011 directeur van de School of Public and Occupational Health.

 


 

Dr. J.B.M. Kuks

Introductie

Neuroloog Jan Kuks UMCG koos er in 2005 met opzet voor om de negatieve gevolgen van de experimentele operatie (2000) door neurochirurgen Prof M. Samii en dr M. Tatagiba waardoor Mr Sophie Hankes vrijwel volledig invalide werd te negeren, te verzwijgen in het medisch dossier, diagnostiek en zorg te weigeren. Hij continueerde dit verzwijgen in een ingezonden brief (2009) in Medisch Contact alsmede in diverse publicaties oa Universiteitskrant Groningen 2012. Hij schendt hiermee zijn beroepsgheim.

Dr Kuks maakt zich aantoonbaar met feiten en documenten zie www.drkuks.com, www.jankuks.nl , www.jankuks.com met opzet oa schuldig aan fraude, oplichting en  het weigeren van medische zorg.
Op 25 sept. 2009 stond de rechter van de rechtbank Groningen toe aan SIN-NL om de zwarte lijst artsen online te publiceren en om falend neuroloog Kuks op de zwarte lijst te handhaven.

Onderstaande rechters negeerden alle feiten en documenten ingediend door SIN-NL Mr Sophie Hankes en bevoordeelden  falend neuroloog Dr. J.B.M. Kuks, zodat deze dankzij zijn fraude en corrupte rechters 150.000 euro onrechtmatig incasseert van de invalide Sophie Hankes.
Deze rechters verdienen de titel sjoemelrechter.

inzake website www.jankuks.nl:

23 6 2010 rechtbank Utrecht Mw Mr G.A.M.E . van der Burg-van Geest ECLI:NL:RBUTR:2010:BM9448

5 7 2011 Gerechtshof Amsterdam nevenzitting Gerechtshof Arnhem  ECLI:NL:GHAMS:2011:BR0246
Mr A. Smeeïng-van Hees, Mr L.J. de Kerpel-van de Poel en Mr H.L. Wattel

7 9 2012 (vervroegd) advocaat generaal Mr D.W.F. Verkade

2 11 2012 Hoge Raad ECLI:NL:HR:2012:BX8122.
Mr A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, Mr Mr M.A. Loth, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer J.C. van Oven.


Rechtelijke uitspraken mbt drkuk.com

15 6 2011 Rechtbank Utrecht ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ9397 (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
rechter Mr H.M.M.  Steenberghe als vervanger van Uniken Venema die om wraking te voorkomen niet opkwam dagen en brief van advocate van Mr SRHankes nooit beantwoord heeft.
Nb rechter Uniken Venema is per 1 maart 2016 afgetreden als voorzitter van de rechtbank Midden Nederland. Dit is zeer ongebruikelijk, daar rechters in Nederland voor het leven benoemd worden.

18 sept. 2012 Gerechtshof Arnhem  ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ9397, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Mr A.W. Steeg, Mr H. Wammes en Mr B.J. Lenselink.
NB: Mr H. Wammes is directe buurman van Prof. Dr. R.-J. van der Gaag, die versneld aftrad als voorzitter van de artsenorganisatie KNMG na publicatie hierover door SIN-NL zie hieronder.

8 nov. 2013 Advocaat generaal: F. F. Langemeijer

20 dec. 2013 Hoge Raad Cassatie: ECLI:NL:HR:2013:2072, Bekrachtiging/bevestiging
Mr C.A. Streefkerk, als voorzitter, Mr M.A. Loth en Mr G. Snijders, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.A. Loth op 20 december 2013.


Korte video met meer informatie


Mini-docu De leugens van dr Kuks en corrupte rechters: het bewijs

Film door stichting SIN-NL met feiten en documenten over:
– de leugens van dr Kuks
– vriendjespolitiek door corrupte rechters, waardoor Kuks gesteund wordt.
– dat Mr H. Wammes (rechter) de directe is buurman van Prof. Dr. R.-J. van der Gaag (arts) te Arnhem.

Binnen enkele weken nadat SIN-NL deze min-docu publiceerde trad Prof. Dr. R-J. van der Gaag voorzitter van artsenorganisatie KNMG af per 1 maart 2016.

In deze docu wordt aangetoond dat hij directe buurman te Arnhem is van Mr. H. Wammes, rechter lid van het Gerechtshof Arnhem. Dit Hof heeft Kuks op onrechtmatige wijze juridisch en financieel bevoordeeld en Sophie Hankes onrechtmatig veroordeeld tot een dwangsom van 150.000 ivm het publiceren van feiten en documenten op drkuks.com

Toelichting

De Zwarte Lijst Rechters 
Het betreft rechters die -aantoonbaar met feiten en documenten- falende artsen bij rechterlijke procedures ten onrechte beschermen, vrijspreken en grote geldbedragen toekennen,  in strijd met

Internationale Zwarte Lijsten

Zwarte lijst artsen- medisch specialisten in België:
vraag via info at sin-nl.org of Uw arts erop staat.

Artsen vertellen meestal dat vertrouwen de kern is in de relatie arts-patiënt. Dit is geen juiste voorstelling van zaken. Centraal in de relatie arts-patiënt staat namelijk de zorgplicht van de arts. Deze zorgplicht bestaat uit deskundigheid, expertise, en integriteit. Dat is de kern. Helaas ontbreekt het bij een deel der artsen aan deskundigheid en integriteit.

Deze zwarte lijst bevat namen van artsen, personen en organisaties uit de gezondheidszorg en de overheid die hun ethische, professionele en wettelijke zorgplicht schenden. Met de publicatie van deze lijst wil SIN-NL enerzijds aandacht vragen voor de noodsituatie van slachtoffers van medische fouten en anderzijds de aandacht te vestigen op hen die concreet verantwoordelijk zijn voor veel onnodig en vermijdbaar leed.

Op 25 september 2009 heeft de Groningse rechtbank besloten dat SIN-NL de zwarte lijst online mag houden. De rechter heeft destijds verklaard, dat:

SIN-NL in het kader van het bereiken van haar doel, waarbij zij- zoals zij heeft gesteld- door de medische sector wordt tegengewerkt omdat medische fouten en de gevolgen ervan in de doofpot worden gestopt en er in de medische wereld een cultuur van elkaar dekken bestaat, toekomt om, op stevige wijze de publiciteit mag zoeken en waarbij het haar, gelet op de aard van de gestelde tegenwerking toekomt om publieke figuren uit de medische wereld openlijk op hun verantwoordelijkheid aan te spreken en te beschuldigen, indien deze verantwoordelijkheden niet worden nagekomen. Daarbij is tevens van belang dat de zwarte lijst op de website van SIN-NL- die niet alleen namen van artsen, maar ook van politici en publieke figuren uit de gezondheidszorg omvat- er in zijn totaliteit toe strekt publiciteit en aandacht te genereren voor medische fouten en de wijze waarop daarmee tot op heden- in de visie van SIN-NL door de medische wereld wordt omgegaan.

Artsen schenden na de medische fout veelal hun zorgplicht, een fundamentele wettelijke verplichting op basis van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. De medische sector weigert structureel om eerlijke informatie en herstelbehandelingen te geven aan slachtoffers van medische fouten.
Dr. H. van Hulsteijn, voormalig vice-voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten, dr. M. Kaljouw, voormalig voorzitter van de Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland en drs. G. Gallé, voormalig directeur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, hebben dit allen erkend 7 nov. 2007 en 23 april 2008.

Verwijdering van onze zwarte lijst is mogelijk na het geven van eerlijke informatie en herstelbehandeling, alsmede eventuele schadevergoeding. Tevens is registratie bij de Inspectie Gezondheidszorg, onderzoek en preventie van de medische fout noodzakelijk. Plaatsing van een arts op de lijst is mogelijk na aanmelding en zorgvuldig onderzoek. Tot slot wijzen wij alle artsen en bestuurders naar ons artikel over de zorgplicht.

Anno 2016 bestaat er eindelijk een Europese zwarte lijst van falende en geschorste artsen.
Deze is uitsluitend toegankelijk voor overheden, dus niet voor individuele burgers.

Voor meer informatie over medische fouten en de positie van slachtoffers van medische fouten en nabestaanden zie: www.sin-nl.org en www.magiknueven.org voor Nederland en www.ieu-alliance.eu voor Europa en internationaal.

De zwarte lijst van artsen van SIN-NL is de enige openbare lijst op internet waar falend neuroloog Jansen Steur geplaatst staat wegens schenden van zijn zorgplicht als arts.
SIN-NL stelt voor dat ook doorhalingen in het BIGregister op eigen verzoek van de arts voortaan in het BIGregister vermeld worden.

Rechtbank Groningen heeft toestemming gegeven voor online zwarte lijst van SIN-NL.
Falend neuroloog Kuks blijft op zwarte lijst SIN-NL,
zie Commentaar SIN-NL vonnis kort geding Rechtbank Groningen 25 september 2009.

Alternatieve tekst
Neuroloog Jan Kuks UMCG
beschrijft slachtoffers van medische fouten als “indringers in de spreekkamer”
en “besmettelijke zaken, die de mensheid schaden”, Medisch Contact 27 mei 2009.
nadere informatie via: info@sin-nl.org
Mertens decaan Open Universiteit pleit voor zwarte lijst incompetente zorgbestuurders