Zoekresultaten voor: "uniken venema"

Uniken Venema, H.

Mr. H. Uniken Venema trad op 1 maart 2016 af als president-rechter van de rechtbank Midden Nederland. Rechters worden voor het leven benoemd, dus het tussentijds terugtreden als rechter is zeer ongebruikelijk!

Mr. H. Uniken Venema had op 4 manieren familiebanden met arts J. Kuks die Mr Sophie Hankes, voorzitter stichting SIN-NL en  slachtoffer van medische fout, aanklaagde. Uniken Venema kwam niet opdagen bij de zitting van het kort geding omdat hij per fax gewaarschuwd was door de advocate van Sophie Hankes. Hierdoor was wraking niet mogelijk……

Zie verder hoofdstuk Mr. H. Uniken Venema

 

Mr. H. Uniken Venema

In het kort

Mr. H. Uniken Venema trad op 1 maart 2016 af als president-rechter van de rechtbank Midden Nederland. Rechters worden voor het leven benoemd, dus het tussentijds terugtreden als rechter is zeer ongebruikelijk!

Mr. H. Uniken Venema had op 4 manieren familiebanden met arts J. Kuks die Mr Sophie Hankes, voorzitter stichting SIN-NL en  slachtoffer van medische fout, aanklaagde. Uniken Venema kwam niet opdagen bij de zitting van het kort geding omdat hij per fax gewaarschuwd was door de advocate van Sophie Hankes.


Samenvatting

Falend neuroloog Kuks begon febr. 2011 een kort geding tegen Mr Sophie Hankes om  de hele website  drkuks.com met feiten en documenten van internet te halen.

Ondanks 4 directe en indirecte familiebanden met dr Kuks wees president van de rechtbank Utrecht Mr.H.Uniken Venema dit kort geding aan zichzelf als rechter toe. De advocate van Mr Sophie Hankes waarschuwde de president per fax over deze 4 familiebanden –zonder toestemming van S R Hankes– en Mr.H.Uniken Venema trok zich terug als rechter zonder de brief te beantwoorden. Hij zond Mr H.M.M. Steenberghe als rechter.

Rechtbankpresident Mr Uniken Venema had dit kort geding nooit aan zichzelf mogen toewijzen:
Rechtbankpresident Mr Uniken Venema verzweeg familiebanden met eiser falend arts Kuks en de medische sector.

Rechtbankpresident Mr Uniken Venema schond dus:

De vier familiebanden van president-rechter Uniken Venema met dr Kuks ten tijde van de rechtszaak 2011:
– zijn bloedeigen nichtje Werna studeerde geneeskunde in Groningen bij neuroloog Kuks
– zijn eigen echtgenote werkt als psychologe al 16 jaar bij het UMC Utrecht
– zijn dochter werkt bij het revalidatiecentrum de Hoogstraat in Utrecht
– zijn vermoedelijke schoonzuster werd per 1.4.2011 directeur van de School of Public and Occupational Health.

 


 

Dr. J.B.M. Kuks

Introductie

Neuroloog Jan Kuks UMCG koos er in 2005 met opzet voor om de negatieve gevolgen van de experimentele operatie (2000) door neurochirurgen Prof M. Samii en dr M. Tatagiba waardoor Mr Sophie Hankes vrijwel volledig invalide werd te negeren, te verzwijgen in het medisch dossier, diagnostiek en zorg te weigeren. Hij continueerde dit verzwijgen in een ingezonden brief (2009) in Medisch Contact alsmede in diverse publicaties oa Universiteitskrant Groningen 2012. Hij schendt hiermee zijn beroepsgheim.

Dr Kuks maakt zich aantoonbaar met feiten en documenten zie www.drkuks.com, www.jankuks.nl , www.jankuks.com met opzet oa schuldig aan fraude, oplichting en  het weigeren van medische zorg.
Op 25 sept. 2009 stond de rechter van de rechtbank Groningen toe aan SIN-NL om de zwarte lijst artsen online te publiceren en om falend neuroloog Kuks op de zwarte lijst te handhaven.

Onderstaande rechters negeerden alle feiten en documenten ingediend door SIN-NL Mr Sophie Hankes en bevoordeelden  falend neuroloog Dr. J.B.M. Kuks, zodat deze dankzij zijn fraude en corrupte rechters 150.000 euro onrechtmatig incasseert van de invalide Sophie Hankes.
Deze rechters verdienen de titel sjoemelrechter.

inzake website www.jankuks.nl:

23 6 2010 rechtbank Utrecht Mw Mr G.A.M.E . van der Burg-van Geest ECLI:NL:RBUTR:2010:BM9448

5 7 2011 Gerechtshof Amsterdam nevenzitting Gerechtshof Arnhem  ECLI:NL:GHAMS:2011:BR0246
Mr A. Smeeïng-van Hees, Mr L.J. de Kerpel-van de Poel en Mr H.L. Wattel

7 9 2012 (vervroegd) advocaat generaal Mr D.W.F. Verkade

2 11 2012 Hoge Raad ECLI:NL:HR:2012:BX8122.
Mr A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, Mr Mr M.A. Loth, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer J.C. van Oven.


Rechtelijke uitspraken mbt drkuk.com

15 6 2011 Rechtbank Utrecht ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ9397 (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
rechter Mr H.M.M.  Steenberghe als vervanger van Uniken Venema die om wraking te voorkomen niet opkwam dagen en brief van advocate van Mr SRHankes nooit beantwoord heeft.
Nb rechter Uniken Venema is per 1 maart 2016 afgetreden als voorzitter van de rechtbank Midden Nederland. Dit is zeer ongebruikelijk, daar rechters in Nederland voor het leven benoemd worden.

18 sept. 2012 Gerechtshof Arnhem  ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ9397, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Mr A.W. Steeg, Mr H. Wammes en Mr B.J. Lenselink.
NB: Mr H. Wammes is directe buurman van Prof. Dr. R.-J. van der Gaag, die versneld aftrad als voorzitter van de artsenorganisatie KNMG na publicatie hierover door SIN-NL zie hieronder.

8 nov. 2013 Advocaat generaal: F. F. Langemeijer

20 dec. 2013 Hoge Raad Cassatie: ECLI:NL:HR:2013:2072, Bekrachtiging/bevestiging
Mr C.A. Streefkerk, als voorzitter, Mr M.A. Loth en Mr G. Snijders, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.A. Loth op 20 december 2013.


Korte video met meer informatie


Mini-docu De leugens van dr Kuks en corrupte rechters: het bewijs

Film door stichting SIN-NL met feiten en documenten over:
– de leugens van dr Kuks
– vriendjespolitiek door corrupte rechters, waardoor Kuks gesteund wordt.
– dat Mr H. Wammes (rechter) de directe is buurman van Prof. Dr. R.-J. van der Gaag (arts) te Arnhem.

Binnen enkele weken nadat SIN-NL deze min-docu publiceerde trad Prof. Dr. R-J. van der Gaag voorzitter van artsenorganisatie KNMG af per 1 maart 2016.

In deze docu wordt aangetoond dat hij directe buurman te Arnhem is van Mr. H. Wammes, rechter lid van het Gerechtshof Arnhem. Dit Hof heeft Kuks op onrechtmatige wijze juridisch en financieel bevoordeeld en Sophie Hankes onrechtmatig veroordeeld tot een dwangsom van 150.000 ivm het publiceren van feiten en documenten op drkuks.com