Informatie over falende rechters

Deze website wordt gepubliceerd in het algemeen belang
Een integere rechtsstaat beschikt over onpartijdige rechters

lijst van namen van rechters bij medisch tuchtcolleges en hun nevenfuncties

2020/2021 Dr. Pieter Omtzigt lid van de Tweede Kamer heeft herhaaldelijk aangetoond dat niet alle rechters in Nederland onafhankelijk zijn, citaat: de Tweede Kamer, de media, maatschappelijke organisaties en rechtspraak faalden in de bescherming van burgers in de Kindertoeslagenaffaire.

Op 9 april 2019 publiceerde Mr Bart van Riel een opiniestuk in Trouw oa over het feit dat rechters nauwelijks gecontroleerd worden. Op 1 juni 2018 publiceerde de Volkskrant: Hoe onaantastbaar is de rechter in Nederland?
RTLNieuws 2015 en RTLNieuws 2011 publiceerden dat rechters in Nederland hun integriteit schenden en  nauwelijks aangepakt worden.
In 2011 publiceerde SIN-NL een artikel over dwalingen van rechters inzake publicaties over  medische fouten en artsen in het tijdschrift voor Gezondheidsrecht.

Het opstellen van onderstaande zwarte lijst van falende rechters gebaseerd op feiten en documenten vindt plaats in het algemeen belang. Het publiek moet weten dat een aantal falende rechters er voor kiest om  nalatige artsen te beschermen.
Deze lijst is slechts het topje van de ijsberg….
Let wel: rechters zijn het fundament van de rechtsstaat, rechters worden geacht om de belangen van de Nederlandse burgers te behartigen en worden ook door hen betaald.
Inmiddels zijn ook Officieren van Justitie op zwarte lijst rechters geplaatst in verband met hun aantoonbaar onrechtmatig professioneel handelen ten koste van slachtoffers van medische fouten, ter bescherming van nalatige zorgverleners.

De inhoud van deze website betreft witte boorden criminaliteit volgens de definitie van Edwin Sutherland.

Bij het merendeel van onderstaande rechters is sprake van aantoonbare onrechtmatige vonnissen en arresten ter (financiële) bevoordeling van nalatige artsen, ziekenhuizen, leden van de medische sector alsmede van relaties, oa door vrijspraak van aantoonbare misdrijven.

De rechters op de zwarte lijst -allen Meester in de Rechten (Mr.) roepen door hun aantoonbaar onrechtmatige vonnissen en arresten de schijn van partijdigheid op, in strijd met:

8 jan. 2021 Rechter Mr E.A. Messer en rechter jhr Mr C. A. de Beaufort  rechtbank Midden Nederland wegens belangenverstrengeling  en beschermen van falen van artsen geplaatst op zwarte lijst rechters

8 dec. 2020 Degradatie: mr Fred vd Winkel president Hof Arnhem per 1.12.2020 naar rechtbank Noord-Nederland

Lees een kort interview met de voorzitter van stichting SIN-NL, Mr Sophie Hankes.

Stuur gerust suggesties met feiten en documenten voor het aanvullen van deze lijst naar:
info at sin-nl.org

Langemeijer, F.F.

Advocaat-Generaal bij Hoge Raad (1953). Heeft zijn ethische, professionele  en wettelijke verplichtingen inzake behoorlijke rechtspleging drkuks.com geschonden, 20 dec. 2013

Rechtspraak.nl Loopbaan

  • 1974 – 1976 universitair docent Rijksuniversiteit Leiden
  • 1977 – 1978 secretaris-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem
  • 1978 – 1982 rechterlijk ambtenaar in opleiding
  • 1982 – 1984 gerechtsauditeur en rechter-plv. rechtbank ’s-Hertogenbosch
  • 1984 – 1988 rechter rechtbank ’s-Hertogenbosch
  • 1988 – 1996 raadsheer gerechtshof ’s-Hertogenbosch
  • 1996 – 1997 vicepresident gerechtshof ’s-Hertogenbosch
  • per 1-09-1997 advocaat-generaal Hoge Raad

Lenselink, B.J.

Raadsheer-rechter Gerechtshof Arnhem.

Verantwoordelijk voor aantoonbaar onrechtmatige rechterlijke uitspraak ten nadele van slachtoffer medische fout, door negeren van ingediende feiten en documenten.

Loth, M.A.

Rechter lid Hoge Raad.

Rechter-lid Hoge Raad – 1 januari 2014 . Medeverantwoordelijk voor arrest 20 dec. 2013 inzake drkuks.com in strijd met Grondwet en EVRM vrijheid van meningsuiting.
Per 1 januari 2014 hoogleraar privaatrecht Universiteit van Tilburg.

Mr. van de week: Marc Loth maandag 21 april 2014 door redactie Mr-online.nl

Marc LothMr. van de week is Marc Loth. Hij is een van de sprekers tijdens het NJB symposium ‘Rare jongens, die juristen’ dat aanstaande donderdag plaatsvindt. Loth is met ingang van 1 januari dit jaar aangesteld als hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit van Tilburg. Daarvoor werkte hij sinds 2009 als raadsheer in de Hoge Raad. Verder was hij onder meer rechter in Den Haag en op de Nederlandse Antillen en decaan aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bent u een ‘rare jongen’?

Grappig, die titel, maar een serieus onderwerp. Is de rechtswetenschap een bijzondere wetenschap? Persoonlijk ben ik van mening dat de rechtswetenschap gekenmerkt wordt door een verscheidenheid aan methoden. Het recht kan op verschillende manieren worden geproblematiseerd; als systeem van normen, als manier van denken, of als maatschappelijke activiteit. Daarbij passen verschillende methoden, van rechtsdogmatische, geesteswetenschappelijke of maatschappijwetenschappelijke aard. De methode volgt het object, zo simpel is het. Daarom is de ene methode niet beter dan de andere, wat niet wil zeggen dat er geen goed of minder goed rechtswetenschappelijk onderzoek is.

In een interview dat vijf jaar geleden in Mr. verscheen zei u dat uw benoeming bij de Hoge Raad ‘de vervulling van een jongensdroom is’. Maar kennelijk niet uw droom, want na vijf jaar had u het al wel weer gezien?

Toch wel, want ik heb een prachtige tijd gehad bij de Hoge Raad. Zowel in de strafkamer als in de civiele kamer heb ik veel geleerd over het functioneren van het recht. Daarnaast heb ik een goed beeld gekregen van hoe het recht wordt gevormd. Allemaal ervaringen waarmee ik in de wetenschap weer verder kan. Misschien ben ik er niet voor in de wieg gelegd om mijn hele loopbaan hetzelfde te doen, maar dat is persoonlijk. Een eeuwigdurende droom is voor mij eerder een nachtmerrie!

In datzelfde interview zei u: ‘Vertrouwen is cruciaal voor het recht en als het recht niet landt bij de burgers, hebben we een echt probleem’. Is er een probleem denkt u?

De legitimiteit van het recht en zijn instellingen is een permanente zorg. Ik geloof dat er nu de meeste reden voor zorg is ten aanzien van het recht van Europese oorsprong. Het heersende euroscepticisme slaat gemakkelijk over naar de doorwerking van het Europese recht en onze rechter als Europese rechter. Daarom is het belangrijk dat politici en beleidsmakers niet alleen kritisch zijn ten aanzien van ‘Europa’, maar ook de moed hebben om te verdedigen wat voor goeds het brengt. Wanneer men daarin niet consequent is, ondermijnt dat het vertrouwen in de politiek en het recht.

Als u het voor het zeggen had dan…?

Dan zou ik proberen het algemeen belang te dienen, die ouderwetse notie die ten onrechte verdacht is geworden.

Wat is het hoogtepunt in uw juridische carrière?

Dat is de ontdekking wat een mooi vak de juristerij eigenlijk is. Die ontdekking kwam bij mij pas vrij laat na de studie, die mij eigenlijk niet zo aansprak. De afwisseling van rechtspraak en wetenschap is de constante factor in mijn werkzame bestaan. In de rechtspraak heb ik het vak leren kennen, in de wetenschap heb ik geprobeerd dat te verwoorden en uit te dragen. Gaandeweg heb ik het vak leren waarderen als een belangrijke maatschappelijke en intellectuele activiteit.

Wie of wat is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Dat is minder een rolmodel dan een idee; het aloude idee van recht doen. Dat zie ik dan niet louter als rechtstoepassing, maar als het zoeken van een balans tussen het geldende recht, de kritische moraal en de behoeften van de samenleving. Dat lijkt misschien een wat ruimer rechtsbegrip dan gebruikelijk, maar volgens mij wordt het door de meeste juristen in de praktijk gehanteerd. Voor de rechter is dat evident, maar voor ook voor andere juridische beroepen is dat idee nooit ver weg. Voor mij is het in ieder geval de belangrijkste bron van inspiratie.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Art. 6:2 en 248 BW over de redelijkheid en billijkheid in het verbintenissenrecht. Mooi is ook art. 3:12 BW, dat inhoudt dat bij de vaststelling daarvan rekening moet worden gehouden met algemeen erkende rechtsbeginselen, de in Nederland levende rechtsovertuigingen, en de bij het geval betrokken maatschappelijke en persoonlijke belangen. Deze voorkeur behoeft na het antwoord op de vorige vraag vast geen toelichting meer.

Welk wetsartikel het slechtst?

De beruchte ‘tenzij ook indien’-clausules uit het aansprakelijkheidsrecht, waarop al generaties studenten de tanden breken. De techniek is zo weerbarstig dat zij afleidt van de inhoud.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

Behalve de gebruikelijke elektronische bronnen, raadpleeg ik natuurlijk iedere vrijdagmiddag de website van de Hoge Raad, om de oogst van de week te bekijken.

Welk boek las u het laatst?

‘De boerenoorlog’ van Martin Bossenbroek, dat een fascinerend beeld geeft van een (althans door mij) vergeten stuk geschiedenis. Voor wie geïnteresseerd is in de wortels van de apartheid, beslist een aanrader.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Met Theo Maassen. Ik zag laatst een aflevering van het televisieprogramma ‘24 uur met… Daniël Arends’, waarin Maassen zich als een interessante en geïnteresseerde gesprekspartner laat kennen. Maar zelfs voor hem geldt dat 24 uur in die cel lang genoeg zou zijn!

Maanen, A. van

Mr A. van Maanen rechter-raadsheer Gerechtshof Arnhem.  Tevens plaatsvervangend voorzitter Regionaal Tuchtcollege  voor gezondheidszorg Amsterdam.
Schendt mensenrechten door negeren officieel ingediende argumenten en documenten, pleegt fraude in proces-verbaal zitting. Schendt bewust art 6 Europees Verdrag Rechten van de Mens, het recht op een eerlijk proces.
Beschermt falen van artsen en falend ambtenaar Openbaar Ministerie.
Nadere info bij info at sin-nl.org.

Mans, K. Mr

Rechter-raadsheer Gerechtshof Arnhem houdt met collega rechters raadsheren mr.  M.P.C.J. van Bavel en mr. G.A. Diebels nalatig arts mw dr S. Radema Radboud UMCN hand boven het hoofd, in strijd met patientveiligheid.
Zie bericht op www.sin-nl.org 16 sept. 2020.

Mei, M. C. van der

Mr M. C. van der Mei Mr rechter sectie strafrecht rechtbank Zutphen. Schond elementaire principes van recht op fair trial art 6 EVRM, oa het recht op rechtsbijstand door een raadsman en het oproepen van getuigen. Nam deel aan wrakingszitting op dezelfde dag, wees de wraking af op onrechtmatige gronden, en droeg actief bij  onrechtmatige veroordeling  ter bescherming van aantoonbaar falend lid O.M. en in BIG-register doorgehaalde zorgverlener.

Meijer, B.

Mr. B. Meijer, Rechtbank Den Haag: gynaecologen Groene Hart ziekenhuis  zijn niet verantwoordelijk zijn voor mislukte sterilisatie via Essure.
Uitspraak  bron: rechtspraak.nl ECLI:NL:RBDHA:2017:827
01-02-2017 Datum publicatie 08-02-2017 Zaaknummer C-09-502091-HA ZA 15-1407
Twee collega-rechters Mr M. C. Ritsema van Eck- van Drempt en mr. J. Brandt zijn medeverantwoordelijk voor deze uitspraak.

Melssen, Mr B.J. J.

Mr B.J. J. Melssen rechter raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden meervoudige kamer strafrecht.
Veroordeelde  op 25 januari 2019 ontucht-huisarts W Krook, Steenwijkerwold in hoger beroep tot 1 dag cel & 80 uur taakstraf=vermindering 20 uur.
Rechters Hof Arnhem Leeuwarden mr. A.J. Smit,mr. B.J.J. Melssen en mr. H. Heins hechten meer waarde aan verklaring huisarts dan van slachtoffer, zie bericht op www.sin-nl.org.

Mendlik, J. Mr.

Mr J. Mendlik (Julia) president rechtbank Midden Nederland .Zij gaat niet vrijuit daar zij feitelijk leiding heeft gegeven aan ernstig verboden gedragingen  in casu ambtsmisdrijven door rechters van de rechtbank Midden Nederland, zie oa mr E. A. Messer en jonkheer mr C. A. De Beaufort.
 Dit in navolging van het arrest van het Hof Den Haag dd 9 december 2020  inzake strafrechtelijke vervolging van  Ralf Hamers  CEO ING ECLI:NL:GHDHA:2020:2347 :
“Het hof acht het van belang dat in een openbaar strafproces de norm wordt bevestigd dat ook bestuurders van een bank niet vrijuit gaan als zij feitelijk leiding hebben gegeven aan ernstige verboden gedragingen.”