Informatie over falende rechters

Laatste update: 9 februari 2020

9 februari 2019:
Gerechtshof Arnhem verwijst stichting SIN-NL naar Gerechtshof Amsterdam ivm schijn van partijdigheid door brief van president mr A.R. van der Winkel president Gerechtshof Arnhem aan Google.

8 februari 2020:
Paul van Buitenen, onderzoeker vuurwerkramp publiceert 23 namen van falende Officieren van Justitie

28 augustus 2019:
Weer juridische erkenning en overwinning voor zwarte lijst artsen en zwarte lijst rechters van de stichting SIN-NL: Raadsheer op zwarte lijst, wraking toegewezen

Een integere rechtsstaat beschikt over onpartijdige rechters.

Rechters in Nederland schenden hun zorgplicht en integriteit en worden nauwelijks aangepakt, zie RTLNieuws 2011 en RTLNieuws 2015.
Op 1 juni 2018 publiceerde de Volkskrant: Hoe onaantastbaar is de rechter in Nederland?
Op 9 april 2019 publiceerde Mr Bart van Riel een opiniestuk in Trouw oa over het feit dat rechters nauwelijks gecontroleerd worden.

Dit heeft SIN-NL geleid tot het opstellen van onderstaande zwarte lijst van falende rechters- sjoemelrechters- gebaseerd op feiten en documenten. Het merendeel beschermt falende artsen.
Deze lijst is slechts het topje van de ijsberg….
Let wel: rechters zijn het fundament van de rechtsstaat, rechters worden geacht om de belangen van de Nederlandse burgers te behartigen en worden ook door hen betaald.
Inmiddels zijn ook Officieren van Justitie op zwartelijst rechters geplaatst in verband met hun aantoonbaar onrechtmatig professioneel handelen ten koste van slachtoffers van medische fouten, ter bescherming van falende zorgverleners.

De inhoud van deze website betreft witte boorden criminaliteit volgens de definitie van Edwin Sutherland.
Deze website wordt gepubliceerd in het algemeen belang.

Bij het merendeel van onderstaande rechters is sprake van aantoonbare onrechtmatige vonnissen en arresten ter (financiële) bevoordeling van falende, nalatige artsen, ziekenhuizen, leden van de medische sector alsmede van relaties, oa door vrijspraak van aantoonbare misdrijven.
Aan SIN-NL waren aanvankelijk slechts enkele andere corrupte rechters bekend  zoals Mr Kalbfleisch en Mr Westenberg  Deze rechters zijn inmiddels niet meer in functie. Kalbfleisch kreeg nb 325.000 euro mee bij zijn vertrek als voorzitter van de NMa…….

De rechters op de zwarte lijst -allen Meester in de Rechten (Mr.) roepen door hun aantoonbaar onrechtmatige vonnissen en arresten de schijn van partijdigheid op, in strijd met:

SIN-NL heeft een speciale website gewijd aan Mr H. Wammes, raadsheer Gerechthof Arnhem, in verband met het oproepen van de schijn van partijdigheid, als buurman van Prof. dr R-J van der Gaag, tot 1 maart 2016 voorzitter van de artsenorganisatie KNMG.
De KNMG ondersteunt falend neuroloog Prof Jan Kuks.
Raadsheer Wammes veroordeelde onrechtmatig Mr S. R. Hankes persoonlijk tot het betalen van een dwangsom van 150.00 euro aan J. Kuks, hoewel de website drkuks.com eigendom is van de stichting SIN-NL.

Deze lijst is een onderdeel van de Zwarte Lijst Artsen. De website zwartelijstartsen.nl staat sinds 2009 online met officiële toestemming van de rechtbank Groningen. Zie de website van de stichting SIN-NL  voor meer informatie.

Uitspraak tuchtcollege waarschuwing longarts Tergooiziekenhuis dood Rogier Mooij 21jr
16/268 12
Longarts  P.M.S. Schröder is verantwoordelijk is voor de onnodige dood van Rogier Mooij.
Deze man hoort zich in te zetten voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en voor verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden.

Deze rechters van het medisch tuchtcollege Amsterdam gaven slechts een waarschuwing:
mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter,
drs. J.I. van der Spoel,
drs. J.J.C.M. Rooijmans – Rietjens
dr. J.P. van der Sluijs, leden – artsen beroepsgenoten,
mr. dr. A. Wilken, lid – jurist,
mr. S.S. van Gijn, secretaris
De namen van deze tuchtrechters worden zsm toegevoegd aan de zwartelijstartsen.nl en zwartelijstrechters.nl

Lees een kort interview met de voorzitter van stichting SIN-NL, Mr Sophie Hankes.

Stuur gerust suggesties met feiten en documenten voor het aanvullen van deze lijst naar:
info at sin-nl.org

Mollema, K.E.

Raadsheer-vicepresident van het gerechtshof Arnhem Leeuwarden tot sept 2015

Lid Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg.
Handhaafde 22 dec. 2015 de berisping tegen de falende cardiologen Baldew, van Beek en Salomonsz van het voormalig Ruwaard van Putten ziekenhuis handhaafde.
Zie voor meer informatie SIN-NL doofpotdossier Ruwaard van Puttenziekenhuis

Nijhuis, O.

Mr O. Nijhuis rechter sectie strafrecht rechtbank Zutphen. Schond elementaire principes van recht op fair trial art 6 EVRM, oa het recht op rechtsbijstand door een raadsman en het oproepen van getuigen. Nam deel aan wrakingszitting op dezelfde dag, wees de wraking af op onrechtmatige gronden, en droeg actief bij  onrechtmatige veroordeling  ter bescherming van aantoonbaar falend lid O.M. en in BIG-register doorgehaalde zorgverlener.

Nootenboom-Lock, C. E. M.

Mevrouw. Rechter, sectie strafrecht, rechtbank Midden-Nederland. Mede-verantwoordelijk voor onrechtmatig vonnis  in strijd met grondrecht  eerlijk proces art 6 EVRM, vrijheid van meningsuiting art 7 Grondwet en art 10 EVRM tegen slachtoffer medische fout dat uit zelfverdediging en in algemeen belang feiten en documenten publiceert over falende artsen.

Nevenfuncties bron: hethaagsecomplot.nl
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Advocaat (buitenstage)
Instantie
Van Veen Noppen & De Vries Advocaten
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-04-2009
Datum eind
30-09-2010
Functie
Jurist (buitenstage)
Instantie
Pieter Baan Centrum
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-10-2008
Datum eind
31-03-2009
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-10-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-10-2010
Datum eind
30-09-2011
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-12-2007
Datum eind
30-09-2011
Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
“mw. mr. C.E.M. Nootenboom-Lock “
Beroepsgegevens
Nevenbetrekkingen
Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.
Voorgaande betrekkingen
Rechters maken ook hun
hoofd
betrekking(en) voorafgaande aan hun
benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een
periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter,
tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor
betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand
langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.
Historie beroepsgegevens
De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak

Officier van Justitie

SIN-NL heeft informatie over Officieren van Justitie die aantoonbaar hun ethische, professionele en wettelijke zorgplicht schenden in het kader van hun werkzaamheden als Officier medische zaken.
Meerdere media hebben hierover gepubliceerd, zie onderaan.
Voor meer informatie over  bv het bureau medische zaken parket rechtbank Rotterdam of het bureau medische zaken parket rechtbank Midden Nederland: info at sin-nl.org

Medische zaken bron: om.nl

Het Openbaar Ministerie is belast met de leiding over het opsporingsonderzoek en vervolging van strafbare feiten. Deze strafbare feiten kunnen plaatsvinden op elk maatschappelijk terrein en kunnen opzettelijke feiten betreffen of kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van het niet inachtnemen van de vereiste zorgvuldigheid. Ook voor, tijdens of na een medische (be)handeling kan door een zorgverlener een strafbaar feit jegens de patiënt gepleegd worden. ‘Klassiek voorbeelden’ van zo’n strafbaar feit zijn het afzetten van het verkeerde been of het toedienen van onjuiste medicatie of bloed van de verkeerde bloedgroep.

Binnen het Openbaar Ministerie worden de medische zaken behandeld door medische officieren. Op ieder regionaal parket is zo’n medisch officier aanwezig, medische zaken uit de kleinere lokale parketten worden naar de medisch officier doorgeleid.

11 januari 2010: sin-nl richt zich ook op officieren van justitie

1 febr. 2010: Zembla plaatst officieren van justitie aan de schandpaal door uitzending en zwarte lijst

2 febr. 2010: sin-nl plaatst Mr M. van Eykelen hoofdofficier van justitie  medische zaken op zwarte lijst

18 aug 2010: sin-nl plaatst officieren van justitie op zwarte lijst

12 januari 2016: artikel AD: ruim 100 medewerkers O.M. op zwarte lijst

Otter, R. P. den

Rechter, sectie strafrecht, rechtbank Midden-Nederland. Mede-verantwoordelijk voor onrechtmatig vonnis  in strijd met grondrecht  eerlijk proces art 6 EVRM, vrijheid van meningsuiting art 7 Grondwet en art 10 EVRM tegen slachtoffer medische fout dat uit zelfverdediging en in algemeen belang feiten en documenten publiceert over falende artsen.

bron: openstate.eu

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-05-2012
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Toetsingscommissie Nederlands Register Gerechtelijke Deskundigen
Instantie
Nederlands Register Gerechtelijke Deskundigen
Plaats
Utrecht
Datum ingang
16-12-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Plv. Lid ledenraad
Instantie
Nederlandse Vereniging Voor Rechtspraak
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Open Huis
Plaats
Amersfoort
Datum ingang
01-09-2001
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
 Voorgaande nevenbetrekkingen
 Functie
Docent
Instantie
Nederlandse Orde van Advocaten
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2007
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-10-2005
Datum eind
31-12-2011
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
23-12-2004
Datum eind
30-09-2005
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2004
Datum eind
30-09-2005

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)

Peute, W.

Mr. W. Peute, advocaat- generaal Hof Arnhem wegens aantoonbare fraude in procesverbaal zitting Gerechtshof, wegens onrechtmatig niet gegrond verklaren van wraking van rechter raadsheer en wegens buiten behandeling laten van wrakingsverzoek wrakingskamer en alle leden van Gerechtshof Arnhem. Bewijs middels arrest Hof Arnhem dd 24 januari 2020. Hierbij is op grond van art 62b Wet op Rechterlijke Organisatie behandeling van art 12 Sv beklag verwezen naar Gerechtshof Amsterdam wegens brief van president  Gerechtshof Arnhem Mr. A. R. van der Winkel aan Google, zie bericht op www.sin-nl.org.

 

Quaadvliet, F.M.Th.

Mr. F.M.Th. Quaadvliet kantonrechter Nijmegen. Sprak op 20 dec. 2019 het vonnis uit van Mr. P. J. Wiegman, kantonrechter Nijmegen.
Wees onterecht het verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst door UMCN met disfunctionerend medisch oncoloog Sandra Anita Beltman-Radema af,  bericht 20 dec. 2019.
Maart 2020 publiceerde het UMCN een rapport waaruit disfunctioneren op communicatief, organisatorisch en medisch inhoudelijk vlak door dr Radema bleek.
NB Radema was aantoonbaar niet enkele periodes niet als  arts en internist in het BIG-register geregistreerd, en heeft het UMCN foutief geinformeerd.
1 juli 2020 vindt behandeling van het hoger beroep plaats bij het Gerechtshof Arnhem, zie nader berichtgeving UMCN/SIN-NL

Ritsema van Eck-van Drempt, M. C. van

Mr M. C. Ritsema van Eck- van Drempt, Rechtbank Den Haag: gynaecologen Groene Hart ziekenhuis  zijn niet verantwoordelijk zijn voor mislukte sterilisatie via Essure.
Uitspraak  bron: rechtspraak.nl ECLI:NL:RBDHA:2017:827
01-02-2017 Datum publicatie 08-02-2017 Zaaknummer C-09-502091-HA ZA 15-1407
Twee collega-rechters  mr. B. Meijer en mr. J. Brandt zijn medeverantwoordelijk voor deze uitspraak.
————–

orsopenstate.eu

mw. mr. M.C. Ritsema van Eck-van Drempt

Rechtbank Den Haag

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
“mw. mr. M.C. Ritsema van Eck-van Drempt “

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Arbiter
Instantie
Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-11-2013
Datum eind
01-11-2018
Soort bedrijf/instantie
Scheidsgerecht Gezondheidszorg
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter Geschillencommissie ROC Midden-Nederland
Instantie
ROC Midden-Nederland
Plaats
Utrecht
Datum ingang
26-10-2015
Datum eind
26-10-2018
Soort bedrijf/instantie
Onderwijsinstelling
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Stichting Maartenkliniek
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-10-2014
Datum eind
01-10-2018
Soort bedrijf/instantie
Categoraal Ziekenhuis
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter Beroepscommissie Examens ROC Midden-Nederland
Instantie
ROC Midden-Nederland
Plaats
Utrecht
Datum ingang
26-10-2015
Datum eind
26-01-2018
Soort bedrijf/instantie
Oderwijsinstelling
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

 Functie
(lid en sinds medio 2012) Vice-voorzitter Raad van Toezicht
Instantie
Stichting Revalidatiecentrum De Hoogstraat
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-10-2006
Datum eind
30-09-2014
Soort bedrijf/instantie
Revalidatiecentrum
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank ‘s-Gravenhage
Datum ingang
01-06-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank ‘s-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2008
Datum eind
31-05-2009

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)

Rb (wrakingskamer): nevenfuncties Haagse rechters geen aanwijzing voor vooringenomenheid

bron: stichtingpiv.nl
De wrakingskamer van de rechtbank wijst het verzoek om wraking van twee rechters van de Haagse rechtbank af. De wrakingskamer oordeelt dat het feit dat één van de rechters optreedt als onafhankelijk voorzitter van de Geschillencommissie van de PIV-overeenkomst BGK geen zwaarwegende aanwijzing vormt voor de objectief gerechtvaardigde vrees dat zij uit hoofde van haar nevenfunctie ten nadele van verzoekers vooringenomen is. Uit het reglement van de geschillencommissie volgt dat de taak van voorzitter van de geschillencommissie, evenals die van de rechter, slechts in onafhankelijkheid en onpartijdigheid kan worden vervuld. Dat zij voor haar werkzaamheden een vergoeding ontvangt van het PIV maakt dit niet anders.

ECLI:NL:RBDHA:2013:15068

Instantie

Rechtbank Den Haag

Datum uitspraak

11-11-2013

Datum publicatie

11-11-2013

Zaaknummer

C / 09 / 449886 / KG RK 13-1700

Rechtsgebieden

Civiel recht

Bijzondere kenmerken

Wraking

Inhoudsindicatie

afwijzing wrakingsverzoek (onpartijdigheid, poging tot intimidatie, vooringenomenheid) niet komen vast te staan

Vindplaatsen

Rechtspraak.nl

Uitspraak

Rechtbank Den Haag

Meervoudige kamer voor wrakingszaken

Uitspraak: 11 november 2013

Registratienummer: C / 09 / 449886 / KG RK 13-1700

Wrakingsnummer: 2013/44

Zaak-/rolnummer hoofdzaak: C / 09 / 431904 / HA ZA 12-1374.

Beslissing van de meervoudige kamer op het verzoek van

[verzoekster A-B] ,

wonende te [woonplaats], en

[verzoeker A] ,

wonende te [woonplaats],

in hun hoedanigheid van curator van

[dochter van verzoekers],

wonende te [woonplaats],

advocaten: mr. A.E.A. Breekland en mr. W.G. Verkruisen.

strekkende tot wraking van mr. S.J. Hoekstra-van Vliet en mr. M.C. Ritsema van Eck- van Drempt, rechters in de rechtbank Den Haag.

Partijen worden hierna nader aangeduid als “[verzoekers]”, “mr. Hoekstra” en “mr. Ritsema van Eck”.

1 Het verloop van de procedure

1.1

Bij exploot van dagvaarding van 15 november 2012 is [verzoekers] (met [dochter van verzoekers]) gedagvaard te verschijnen ter openbare terechtzitting van 28 november 2012 van deze rechtbank in de procedure tegen de Stichting Sint Franciscus Gasthuis (hierna: het Sint Franciscus Gasthuis). [verzoekers] heeft een conclusie van antwoord genomen en heeft een eis in reconventie ingesteld. Bij vonnis van 20 maart 2013 is door de rolrechter een comparitie van partijen gelast. De comparitie van partijen is nader bepaald op 2 september 2013 ten overstaan van de meervoudige kamer bestaande uit mr. Hoekstra (voorzitter) en mr. Ritsema van Eck en mr. W.A.G.J.W. Ferenschild (leden).

1.2

Bij fax van 30 augustus 2013, als brief binnengekomen ter griffie op 3 september 2013, heeft mr. Breekland namens [verzoekers] mr. Hoekstra en mr. Ritsema van Eck gewraakt.

De wrakingskamer heeft kennisgenomen van de volgende processtukken:

het wrakingsverzoek, met bijlagen;

de schriftelijke reactie aan de zijde van mr. Hoekstra, met één bijlage;

de schriftelijke reactie aan de zijde van mr. Ritsema van Eck;

de schriftelijke reactie aan de zijde van [verzoekers], met bijlagen;

het procesdossier met zaaknummer C / 09 / 431904 / HA ZA 12-1374.

1.4

Ter zitting van 14 oktober 2013, alwaar de wraking is behandeld, zijn verschenen

[verzoekster A-B], bijgestaan door mr. A.E.A. Breekland en mr. W.G. Verkruisen. Voorts zijn verschenen mr. Hoekstra en mr. Ritsema van Eck. Partijen hebben hun standpunten aan de hand van pleitnotities nader toegelicht. Van hetgeen ter zitting is verhandeld heeft de griffier aantekening gehouden.

De datum van de uitspraak is door de wrakingskamer bepaald op heden

2 Het verzoek

Ter adstructie van het wrakingsverzoek heeft [verzoekers] -verkort en zakelijk weergegeven- het volgende aangevoerd:

De civiele zaak die hier aan de orde is betreft een juridisch geschil over een letselschade tussen twee partijen, enerzijds [dochter van verzoekers] vertegenwoordigd door beide curatoren, haar ouders, anderzijds het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam. Het ziekenhuis is verzekerd bij Nationale Nederlanden.

De wraking van genoemde rechters berust mede op het feit dat beide rechters nevenfuncties bekleden, waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

ten aanzien van mr. Hoekstra

De bezoldigde functie van mr. Hoekstra als voorzitter van de geschillencommissie Overeenkomst Buitengerechtelijke Kosten van Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) is op zichzelf voldoende voor het bestaan van gerechtvaardigde twijfel over de onafhankelijkheid van mr. Hoekstra. Het PIV is een instituut voor verzekeraars dat opkomt voor de belangen van verzekeraars op het gebied van personenschade en binnen dit instituut is de invloed van Nationale Nederlanden zeer groot. Nationale Nederlanden is de verzekeraar van het Sint Franciscus Gasthuis en heeft vrijwel het gehele buitengerechtelijke traject voor haar rekening genomen. Mede gelet op het feit dat de verzekeraars en

 1. Hoekstra inhoudelijke standpunten delen die in het voordeel zijn van de verzekeraars, ontvalt daarmee de benodigde onpartijdigheid aan mr. Hoekstra om de zaak tussen [verzoekers] en het Sint Franciscus Gasthuis adequaat te kunnen behandelen.

2.3

In het geschil tussen [verzoekers] en het Sint Franciscus Gasthuis heeft het advocatenkantoor Ekelmans en Meijer Advocaten in de jaren 1997 tot en met 1999 opgetreden voor Nationale Nederlanden en het Sint Franciscus Gasthuis. In deze periode was mr. Hoekstra werkzaam bij Ekelmans en Meijer, terwijl zij thans als rechter optreedt in hetzelfde geschil. Uit het dossier van de toenmalige advocaat van de ouders van [dochter van verzoekers], (de inmiddels wijlen) mr. G. Engelgeer blijkt dat op 23 september 1998 telefonisch contact is geweest met

 1. Hoekstra over deze zaak. De omstandigheid dat mr. Hoekstra als advocaat aan Ekelmans en Meijer was verbonden in de periode dat het kantoor voor Nationale Nederlanden en het Sint Franciscus Gasthuis optrad en zelfs als advocaat een rol heeft gespeeld in de zaak tussen [verzoekers] en het Sint Franciscus Gasthuis geeft voor [verzoekers] voldoende grond te vrezen dat mr. Hoekstra het in deze zaak aan de benodigde rechterlijke partijdigheid zou kunnen ontbreken.

Ook de gang van zaken voorafgaand aan het door [verzoekers] ingediende verzoek tot wraking geeft er blijk van dat de rechterlijke onpartijdigheid van mr. Hoekstra in het geding zou kunnen zijn. Nadat mr. Breekland de griffie schriftelijk had verzocht te bevestigen of

 1. Hoekstra in het verleden als advocaat bij Ekelmans en Meijer had gewerkt, heeft
 2. Hoekstra eerst getracht gerechtvaardigde en relevante informatie achter te houden, heeft zij daarna getracht onjuiste informatie bij mr. Breekland en [verzoekers] te doen postvatten en heeft zij vervolgens getracht mr. Breekland te intimideren door mede te delen dat de zaak van [verzoekers] anders niet binnen de Haagse rechtbank beoordeeld kon worden, hetgeen er voldoende blijk van geeft dat de rechterlijke onpartijdigheid van mr. Hoekstra schade zou kunnen lijden.

ten aanzien van mr. Ritsema van Eck

De bezoldigde functie van mr. Ritsema van Eck als vice-voorzitter van de raad van toezicht bij de zorginstelling Revalidatiecentrum de Hoogstraat tast de onafhankelijkheid van

 1. Ritsema van Eck aan, nu zij voor een deel van haar inkomen afhankelijk is van een zorginstelling die een groot belang heeft bij de uitkomst van de procedure. Vanuit haar functie heeft mr. Ritsema van Eck er belang bij te voorkomen dat in vergelijkbare omstandigheden via de rechter aansprakelijkheid voor gemaakte medische fouten en vergoeding van reële schade kan worden afgedwongen, gelet op de mogelijke financiële gevolgen voor zorginstellingen in Nederland. Wanneer mr. Ritsema van Eck in haar functie van rechter zou meewerken aan een vonnis waarbij [dochter van verzoekers] haar reële schade vergoed zou krijgen, zou haar dat in haar functie van toezichthouder ernstig kwalijk worden genomen.

3 Het verweer

van mr. Hoekstra

Mr. Hoekstra heeft niet in de wraking berust. Zij heeft daartoe -kort en zakelijk weergegeven- aangevoerd dat het vervullen van de nevenfunctie van voorzitter van de Geschillencommissie overeenkomst buitengerechtelijke kosten van het PIV niet onverenigbaar is met haar rol van letselschaderechter en geen grond voor wraking kan opleveren. Deze overeenkomst is een bilaterale overeenkomst tussen verzekeraars en belangenbehartigers van slachtoffers. De geschillencommissie is ingesteld om bindend te adviseren over geschillen over de in de overeenkomst bedoelde buitengerechtelijke kosten. In haar reglement is vastgesteld dat de geschillencommissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en twee andere leden. De voorzitter is tot op heden steeds een rechter geweest. Voorts heeft mr. Hoekstra aangevoerd dat het enkele feit dat zij als voorzitter een (geringe) vergoeding krijgt voor de bestede tijd en deze vergoeding wordt betaald door het PIV niet met zich brengt dat om die reden aan haar integriteit en onafhankelijkheid bij de behandeling van letselschadezaken in het algemeen en deze zaak in het bijzonder mag worden getwijfeld. Zij heeft driemaal een vergoeding voor een uitspraak ontvangen; van een loondienstverband is geen sprake, noch van enige andere materiële of immateriële vergoeding. Ook het feit dat mr. Hoekstra heeft bijgedragen aan een interview in het jaarverslag van de Letselschade Raad en in beginsel voorstander is van heldere en transparante regelingen voor slachtoffers kan geen grond voor een geslaagde wraking opleveren. De Letselschaderaad is een onafhankelijk orgaan, waarin alle geledingen die zich met letselschade bezig houden vertegenwoordigd zijn.

3.2

Mr. Hoekstra erkent dat zij tussen 1997 en 2003 bij Ekelmans en Meijer werkzaam is geweest als advocaat. Zij heeft echter geen enkele inhoudelijke bemoeienis met het dossier in deze zaak gehad. Zij kan zich het telefoongesprek met mr. Engelgeer niet meer herinneren en zij moet niet meer of minder hebben gedaan dan mr. Engelgeer hebben medegedeeld dat haar kantoorgenote mr. Juckes niet bereikbaar was en dat deze zou terugbellen.

De procedurele gang van zaken voorafgaand aan de wraking kan naar de mening van

 1. Hoekstra evenmin een grond voor wraking opleveren. De zaak is procedureel net zo behandeld als alle andere letselschadezaken conform de zaaksaanpak die binnen de rechtbank Den Haag voor dit soort zaken gebruikelijk is. De individuele letselschaderechters hebben geen enkele bemoeienis met de daadwerkelijke zaakstoedeling en mr. Hoekstra is niet betrokken geweest bij de samenstelling van de meervoudige kamer. Zij heeft nimmer gepoogd om via de griffie informatie over haar arbeidsverleden achter te houden.

Mr. Breekland is dit in verband van onjuiste feiten uitgegaan en heeft mededelingen van de griffier niet goed begrepen, dan wel onjuist geïnterpreteerd.

van mr. Ritsema van Eck

3.4

Mr. Ritsema van Eck heeft niet in de wraking berust. Zij heeft daartoe -kort en zakelijk weergegeven- aangevoerd dat geen sprake is van bijzondere omstandigheden die zwaarwegende aanwijzingen opleveren voor vooringenomenheid, althans dat de vrees daarvoor objectief gerechtvaardigd is. De functie van toezichthouder bij de Hoogstraat is op zichzelf verenigbaar met de behandeling van letselschadezaken, terwijl er in de onderhavige zaak geen contra-indicaties zijn die maken dat zij zich vanwege deze nevenbetrekking zou moeten terugtrekken of verschonen. De Hoogstraat is een categoraal ziekenhuis, waarvan de activiteiten niet vergelijkbaar zijn met die van het Sint Franciscus Gasthuis. De omstandigheid dat zij voor haar functie als toezichthouder wordt betaald rechtvaardigt evenmin de conclusie dat zij als rechter deze letselschadezaak niet kan behandelen en de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen opleveren. De omstandigheid dat tussen partijen in geschil is of het Sint Franciscus Gasthuis zich gerechtvaardigd kan beroepen op de maximale dekking van de verzekeringsovereenkomst en de mogelijke precedentwerking daarvan voor andere zorginstellingen levert evenmin een zwaarwegende aanwijzing op dat, gelet op haar nevenbetrekking, moet worden aangenomen dat sprake is van een objectief gerechtvaardige vrees voor ingenomenheid. Tenslotte heeft mr. Ritsema van Eck aangevoerd dat zij niet betrokken is geweest bij de samenstelling van de meervoudige kamer.

4 De beoordeling

Wraking is een middel ter verzekering van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter. Bij de beoordeling van een beroep op het ontbreken van onpartijdigheid van de rechter dient voorop te staan dat een rechter uit hoofde van zijn aanstelling moet worden vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die zwaarwegende aanwijzingen opleveren voor het oordeel dat een rechter jegens een partij een vooringenomenheid koestert, althans dat de bij deze partij dienaangaande bestaande vrees objectief gerechtvaardigd is.

4.2

De vraag of sprake is van rechterlijke partijdigheid moet worden beantwoord aan de hand van twee criteria: het subjectieve criterium en het objectieve criterium. Bij het subjectieve criterium gaat het om de vraag of sprake is van een gebleken persoonlijke overtuiging en/of zodanig gedrag van een rechter dat de conclusie moet worden getrokken dat deze rechter partijdig is. Bij het objectieve criterium gaat het om de vraag of onafhankelijk van het gedrag van een rechter, vastgesteld moet worden dat sprake is van een bij verzoeker objectief gerechtvaardigde vrees dat de onpartijdigheid bij deze rechter ontbreekt.

ten aanzien van het verzoek tot wraking van mr. Hoekstra

4.3

Naar het oordeel van de wrakingskamer zijn de door [verzoekers] aangevoerde feiten en omstandigheden onvoldoende om aan te nemen dat er zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die zwaarwegende aanwijzingen opleveren voor het oordeel dat mr. Hoekstra jegens [verzoekers] een vooringenomenheid koestert of waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen leiden, althans dat de bij deze partij dienaangaande bestaande vrees objectief gerechtvaardigd is. De wrakingskamer overweegt daartoe het volgende.

4.4

Ingevolge aanbeveling 3 van de leidraad onpartijdigheid van de rechter, zoals gepubliceerd op www.rechtspraak.nl, zorgt de rechter ervoor geen zaken te behandelen waarbij hij, uit hoofde van een nevenfunctie, zodanig betrokken is dat rechterlijke onpartijdigheid ter discussie zou kunnen komen te staan. Gelet op het in aanbeveling 3 van de leidraad gestelde en de daarop gegeven toelichting overweegt de wrakingskamer dat het bekleden van een nevenfunctie aan de onpartijdigheid van de rechter in beginsel niet in de weg behoeft te staan en dat het de rechter zelf is die dient te beoordelen of zijn onpartijdigheid in een concrete zaak door zijn nevenfunctie ter discussie kan komen te staan.

Met betrekking tot de nevenfunctie van mr. Hoekstra als voorzitter van de geschillencommissie overeenkomst buitengerechtelijke kosten van het PIV overweegt de wrakingskamer als volgt. De bedoelde overeenkomst is een door de PIV commissie buitengerechtelijke kosten opgestelde standaardovereenkomst die kan worden gesloten tussen een belangenbehartiger en een verzekeraar en ingevolge artikel 1.1 van toepassing is op alle letselschadezaken in de zin van artikel 6:107 BW en/of overlijdensschadezaken in de zin van artikel 6:108 BW, waarvoor door verzekeraars op grond van polisvoorwaarden verzekeringsdekking wordt verleend, dan wel voor verzekeraars op grond van de WAM een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Het staat zowel de belangenbehartigers als de verzekeraars geheel vrij of en met wie zij de overeenkomst willen aangaan.

In artikel 8 van deze overeenkomst is opgenomen dat geschillen omtrent de

uitvoering, uitleg en/of toepasselijkheid van de overeenkomst, dan wel de kwaliteit van de schaderegeling ter beslechting worden overgedragen “aan een door ieder van hen daartoe in de organisatie aangesteld contactpersoon (…)” en dat indien deze geschilbeslechting niet tot een oplossing leidt, de zaak, “indien en voorzover het geschil betrekking heeft op de hoogte van buitengerechtelijke kosten, (kan) worden voorgelegd aan de Geschillencommissie”.

Deze Geschillencommissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en twee leden.

Mr. Hoekstra heeft nader toegelicht dat deze twee leden worden voorgedragen door respectievelijk de belangenbehartigers en de verzekeraars en dat tot op heden steeds een rechter optrad als voorzitter. Op de geschillenbeslechting is het Reglement van de Geschillencommissie van toepassing en de geschillencommissie doet uitspraak in de vorm van een bindend advies, waartegen geen beroep openstaat en tot welke procedure partijen door het aangaan van de overeenkomst zich bereid hebben verklaard.

Daaruit volgt dat de taak van voorzitter van de geschillencommissie, evenals die van de rechter, slechts in onafhankelijkheid en onpartijdigheid kan worden vervuld. Dat

 1. Hoekstra optreedt als onafhankelijk voorzitter van de geschillencommissie vormt naar het oordeel van de wrakingskamer dan ook geen zwaarwegende aanwijzing voor de objectief gerechtvaardigde vrees dat mr. Hoekstra uit hoofde van haar nevenfunctie ten nadele van [verzoekers] vooringenomen is. Dat zij voor haar werkzaamheden een vergoeding ontvangt van het PIV maakt dit niet anders.

4.7

Hetgeen is gebleken met betrekking tot de relatie tussen mr. Hoekstra en de branche van letselschadeverzekeraars rechtvaardigt niet de daaraan door [verzoekers] verbonden conclusie dat mr. Hoekstra is te beschouwen als een pleitbezorger van deze verzekeraars of dat zij partijen onder druk weet te zetten op de zitting om een schikking te treffen. Dit kan in het bijzonder niet volgen uit het overgelegde artikel in het jaarverslag 2011 van de Letselschaderaad of uit het toekennen van de PIV-giraffe en wat bij het in ontvangst nemen daarvan door

 1. Hoekstra is gezegd. Een objectief gerechtvaardigde vrees voor het ontbreken van onpartijdigheid kan daarin niet zijn gelegen

4.8

Ingevolge aanbeveling 7 van de leidraad onpartijdigheid van de rechter, dient de rechter er voor te zorgen geen zaken te behandelen, waarbij hij uit hoofde van zijn vorige werkkring (inhoudelijk) betrokken is geweest. Het kan hierbij gaan om voormalig eigen zaken, maar ook om zaken van een voormalig collega.

4.9

Vaststaat dat mr. Hoekstra in de periode van 4 april 1997 tot 1 augustus 2003 als advocaat verbonden is geweest aan het kantoor van Ekelmans en Meijer en dat gedurende deze periode de onderhavige zaak door mr. R. Overeem, een kantoorgenoot van mr. Hoekstra, namens het Sint Franciscus Gasthuis en Nationale Nederlanden is behandeld. Uit de door [verzoekers] in het geding gebrachte correspondentie, waaronder de brief van mr. R. Overeem namens Nationale Nederlanden aan mr. G. Engelgeer, voormalig advocaat van [verzoekers], van 20 oktober 1997, alsmede de brief van mr. Engelgeer aan [verzoekers] van 27 juli 1998 blijkt dat deze advocaten gecorrespondeerd hebben en daaruit kan tevens worden opgemaakt dat op 23 september 1998 telefonisch contact is geweest tussen mr. Engelgeer en mr. Hoekstra.

Uit de op de brief van 27 juli 1998 handgeschreven notitie “(…) 23/9 mr. Hoekstra 070-3746327 tel uit, mw. Juckes belt terug (…)” van mr. Engelgeer kan echter niet worden afgeleid dat mr. Hoekstra op enigerlei wijze inhoudelijk betrokken was bij de behandeling van de zaak. Het enkele feit dat mr. Hoekstra blijkbaar op enig moment de telefoon heeft aangenomen toen mr. Engelgeer contact zocht met mr. Overeem of mr. Juckes is daarvoor onvoldoende. De huidige advocaten van [verzoekers] hebben kennelijk het gehele dossier met de bijbehorende correspondentie overgenomen van mr. Engelgeer en andere hier van belang zijnde correspondentie of andere documentatie is door hen niet overgelegd. Het is ook de wrakingskamer niet gebleken dat uit de stukken van het rechtbankdossier enige andere, in het bijzonder: inhoudelijke betrokkenheid van mr. Hoekstra met de onderhavige zaak kan worden afgeleid.

Nu inmiddels een periode van tien jaar is verstreken sinds mr. Hoekstra als advocaat werkzaam was bij Ekelmans en Meijer, kan aan het feit dat zij een aantal jaren aan dat kantoor verbonden is geweest geen objectief gerechtvaardigde vrees voor partijdigheid in deze zaak worden ontleend.

4.10

Ten aanzien van de gang van zaken voorafgaand aan het onderhavige wrakingsverzoek staat vast dat mr. Breekland namens [verzoekers] naar aanleiding van het vonnis van 20 maart 2013 en de brief van de griffier van 27 augustus 2013 eerst op 29 augustus 2013 telefonisch contact heeft gezocht met de griffie en informatie heeft opgevraagd over het arbeidsverleden van mr. Hoekstra bij Ekelmans en Meijer. Dat mr. Hoekstra heeft gepoogd via de griffie bewust onjuiste informatie te verschaffen of informatie achter te houden is naar het oordeel van de wrakingskamer niet gebleken en vindt ook geen steun in de stukken, waaronder de e-mail van 29 augustus 2013 van een griffiemedewerker aan mr. Hoekstra die haar daarmee heeft geïnformeerd over het verzoek van mr. Breekland. Door de griffier is voorts namens

 1. Hoekstra telefonisch aan mr. Breekland medegedeeld dat mr. Hoekstra zich niet kon herinneren dat zij ooit inhoudelijk bij de zaak betrokken was geweest en zij vooralsnog geen aanleiding zag om zich te verschonen. Het verwijt dat mr. Hoekstra mr. Breekland heeft willen intimideren met de mededeling dat er binnen de rechtbank Den Haag geen enkele andere rechter beschikbaar zou zijn die de zaak [verzoekers] zou kunnen beoordelen is door
 2. Hoekstra gemotiveerd weersproken. Volgens haar heeft zij slechts op voorhand kenbaar willen maken dat in geval van verschoning mr. Breekland er rekening mee moest houden dat er op de korte termijn tot de geplande zitting geen vervanger te vinden zou zijn, hetgeen ertoe zou kunnen leiden dat de zitting dan moest worden aangehouden.

Dat sprake is geweest van een poging tot intimidatie is aldus niet vast komen te staan.

4.11

In het op 20 maart 2013 door de rolrechter gewezen tussenvonnis is ter instructie en ter informatie over de meervoudige comparitie van partijen onder rechtsoverweging 9 opgenomen dat de advocaten van partijen ter comparitie van partijen in de gelegenheid worden gesteld mondeling een bondige toelichting en/of reactie te geven op de juridische geschilpunten, zonder het voordragen van pleitnotities, tenzij partijen daartoe uiterlijk binnen twee weken na vonnisdatum een gemotiveerd schriftelijk verzoek indienen en de rechtbank dit heeft toegestaan. Bij brief van de griffier van 27 augustus 2013 is in reactie op de brief van mr. Breekland van 26 augustus 2013 door de rechtbank medegedeeld dat ter comparitie van partijen beide partijen in de gelegenheid worden gesteld hun standpunten nader toe te lichten op geleide vragen van de rechtbank en, voor zover dit is verzocht, een verzoek tot pleidooi wordt afgewezen. Een dergelijke procedurele beslissing is geen grond voor wraking van een individuele rechter, te meer nu niet is gebleken dat deze gang van zaken afwijkt van het door mr. Hoekstra geschetste beleid van de rechtbank Den Haag in letselschadezaken, waarin na conclusie van antwoord een (meervoudige) comparitie van partijen wordt gelast en waarbij in beginsel geen ruimte is voor het houden van pleidooi.

4.12

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het verzoek tot wraking van mr. Hoekstra zal worden afgewezen.

ten aanzien van het verzoek tot wraking van mr. Ritsema van Eck

Het vervullen van een bezoldigde nevenfunctie als toezichthouder bij een zorginstelling, te weten Revalidatiecentrum de Hoogstraat, levert, mede gelet op hetgeen hiervoor onder 4.4 is overwogen, op zichzelf geen zwaarwegende aanwijzing op voor het oordeel dat

 1. Ritsema van Eck jegens [verzoekers] een vooringenomenheid koestert waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden, althans dat de bij deze partij dienaangaande bestaande vrees objectief gerechtvaardigd is. Dergelijke zwaarwegende aanwijzingen zijn evenmin op andere wijze gebleken. Voorop staat dat Revalidatiecentrum de Hoogstraat op geen enkele wijze partij is in de hoofdzaak. Voorts is in aanmerking genomen dat Revalidatiecentrum de Hoogstraat als zorginstelling een geheel andere doelstelling, namelijk revalidatie, heeft dan het Sint Franciscus Gasthuis als algemeen ziekenhuis. De omstandigheid dat in de hoofdzaak tussen het Sint Franciscus Gasthuis en [verzoekers] in geschil is of een eventueel aan [verzoekers] toe te kennen schadevergoeding dient te worden beperkt tot de maximaal verzekerde som, dan wel of vergoeding van de werkelijk geleden schade moet worden toegekend alsmede de mogelijke gevolgen die de beslissing daarover in deze zaak zou kunnen hebben voor andere zorginstellingen dan het Sint Franciscus Gasthuis leveren naar het oordeel van de wrakingskamer evenmin een dergelijke zwaarwegende aanwijzing op. Een concreet verband tussen de beslissing over dat geschil in de onderhavige (hoofd)zaak en Revalidatiecentrum de Hoogstaat is niet aannemelijk geworden.

4.14

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het verzoek tot wraking van mr. Ritsema van Eck zal worden afgewezen.

4.15

Hetgeen verder nog naar voren is gebracht behoeft geen bespreking meer, nu dit in het licht van hetgeen in deze beschikking is vastgesteld en overwogen, niet tot een andere beslissing kan leiden.

5 De beslissing

De rechtbank

– wijst af het verzoek tot wraking van mr. S.J. Hoekstra-van Vliet;

– wijst af het verzoek tot wraking van mr. M.C. Ritsema van Eck-van Drempt .

Deze beslissing is gegeven op 11 november 2013 door mr. P.H. Veling, voorzitter, mr. A.N. van Zelm van Eldik en mr. H. van Lokven-van der Meer, rechters.

Deze beslissing is door de voorzitter uitgesproken ter openbare terechtzitting in tegenwoordigheid van mr. C.J.C. Korteland, griffier.

Verzonden op:

aan: