Informatie over falende rechters

Laatste update: 9 februari 2020

9 februari 2019:
Gerechtshof Arnhem verwijst stichting SIN-NL naar Gerechtshof Amsterdam ivm schijn van partijdigheid door brief van president mr A.R. van der Winkel president Gerechtshof Arnhem aan Google.

8 februari 2020:
Paul van Buitenen, onderzoeker vuurwerkramp publiceert 23 namen van falende Officieren van Justitie

28 augustus 2019:
Weer juridische erkenning en overwinning voor zwarte lijst artsen en zwarte lijst rechters van de stichting SIN-NL: Raadsheer op zwarte lijst, wraking toegewezen

Een integere rechtsstaat beschikt over onpartijdige rechters.

Rechters in Nederland schenden hun zorgplicht en integriteit en worden nauwelijks aangepakt, zie RTLNieuws 2011 en RTLNieuws 2015.
Op 1 juni 2018 publiceerde de Volkskrant: Hoe onaantastbaar is de rechter in Nederland?
Op 9 april 2019 publiceerde Mr Bart van Riel een opiniestuk in Trouw oa over het feit dat rechters nauwelijks gecontroleerd worden.

Dit heeft SIN-NL geleid tot het opstellen van onderstaande zwarte lijst van falende rechters- sjoemelrechters- gebaseerd op feiten en documenten. Het merendeel beschermt falende artsen.
Deze lijst is slechts het topje van de ijsberg….
Let wel: rechters zijn het fundament van de rechtsstaat, rechters worden geacht om de belangen van de Nederlandse burgers te behartigen en worden ook door hen betaald.
Inmiddels zijn ook Officieren van Justitie op zwartelijst rechters geplaatst in verband met hun aantoonbaar onrechtmatig professioneel handelen ten koste van slachtoffers van medische fouten, ter bescherming van falende zorgverleners.

De inhoud van deze website betreft witte boorden criminaliteit volgens de definitie van Edwin Sutherland.
Deze website wordt gepubliceerd in het algemeen belang.

Bij het merendeel van onderstaande rechters is sprake van aantoonbare onrechtmatige vonnissen en arresten ter (financiële) bevoordeling van falende, nalatige artsen, ziekenhuizen, leden van de medische sector alsmede van relaties, oa door vrijspraak van aantoonbare misdrijven.
Aan SIN-NL waren aanvankelijk slechts enkele andere corrupte rechters bekend  zoals Mr Kalbfleisch en Mr Westenberg  Deze rechters zijn inmiddels niet meer in functie. Kalbfleisch kreeg nb 325.000 euro mee bij zijn vertrek als voorzitter van de NMa…….

De rechters op de zwarte lijst -allen Meester in de Rechten (Mr.) roepen door hun aantoonbaar onrechtmatige vonnissen en arresten de schijn van partijdigheid op, in strijd met:

SIN-NL heeft een speciale website gewijd aan Mr H. Wammes, raadsheer Gerechthof Arnhem, in verband met het oproepen van de schijn van partijdigheid, als buurman van Prof. dr R-J van der Gaag, tot 1 maart 2016 voorzitter van de artsenorganisatie KNMG.
De KNMG ondersteunt falend neuroloog Prof Jan Kuks.
Raadsheer Wammes veroordeelde onrechtmatig Mr S. R. Hankes persoonlijk tot het betalen van een dwangsom van 150.00 euro aan J. Kuks, hoewel de website drkuks.com eigendom is van de stichting SIN-NL.

Deze lijst is een onderdeel van de Zwarte Lijst Artsen. De website zwartelijstartsen.nl staat sinds 2009 online met officiële toestemming van de rechtbank Groningen. Zie de website van de stichting SIN-NL  voor meer informatie.

Uitspraak tuchtcollege waarschuwing longarts Tergooiziekenhuis dood Rogier Mooij 21jr
16/268 12
Longarts  P.M.S. Schröder is verantwoordelijk is voor de onnodige dood van Rogier Mooij.
Deze man hoort zich in te zetten voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en voor verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden.

Deze rechters van het medisch tuchtcollege Amsterdam gaven slechts een waarschuwing:
mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter,
drs. J.I. van der Spoel,
drs. J.J.C.M. Rooijmans – Rietjens
dr. J.P. van der Sluijs, leden – artsen beroepsgenoten,
mr. dr. A. Wilken, lid – jurist,
mr. S.S. van Gijn, secretaris
De namen van deze tuchtrechters worden zsm toegevoegd aan de zwartelijstartsen.nl en zwartelijstrechters.nl

Lees een kort interview met de voorzitter van stichting SIN-NL, Mr Sophie Hankes.

Stuur gerust suggesties met feiten en documenten voor het aanvullen van deze lijst naar:
info at sin-nl.org

Mei, M. C. van der

Mr M. C. van der Mei Mr rechter sectie strafrecht rechtbank Zutphen. Schond elementaire principes van recht op fair trial art 6 EVRM, oa het recht op rechtsbijstand door een raadsman en het oproepen van getuigen. Nam deel aan wrakingszitting op dezelfde dag, wees de wraking af op onrechtmatige gronden, en droeg actief bij  onrechtmatige veroordeling  ter bescherming van aantoonbaar falend lid O.M. en in BIG-register doorgehaalde zorgverlener.

Meijer, B.

Mr. B. Meijer, Rechtbank Den Haag: gynaecologen Groene Hart ziekenhuis  zijn niet verantwoordelijk zijn voor mislukte sterilisatie via Essure.
Uitspraak  bron: rechtspraak.nl ECLI:NL:RBDHA:2017:827
01-02-2017 Datum publicatie 08-02-2017 Zaaknummer C-09-502091-HA ZA 15-1407
Twee collega-rechters Mr M. C. Ritsema van Eck- van Drempt en mr. J. Brandt zijn medeverantwoordelijk voor deze uitspraak.

Melssen, Mr B.J. J.

Mr B.J. J. Melssen rechter raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden meervoudige kamer strafrecht.
Veroordeelde  op 25 januari 2019 ontucht-huisarts W Krook, Steenwijkerwold in hoger beroep tot 1 dag cel & 80 uur taakstraf=vermindering 20 uur.
Rechters Hof Arnhem Leeuwarden mr. A.J. Smit,mr. B.J.J. Melssen en mr. H. Heins hechten meer waarde aan verklaring huisarts dan van slachtoffer, zie bericht op www.sin-nl.org.

Mintjes, G.

Mw. Raadsheer-rechter Gerechtshof Arnhem.

Sprak op 18 juni 2015 falend neuroloog Jansen Steur vrij en veroordeelde hem tot een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden.
Er was in feite sprake van een showproces.

Lees SIN-NL doofpotdossier falend neuroloog Jansen Steur

Mollema, K.E.

Raadsheer-vicepresident van het gerechtshof Arnhem Leeuwarden tot sept 2015

Lid Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg.
Handhaafde 22 dec. 2015 de berisping tegen de falende cardiologen Baldew, van Beek en Salomonsz van het voormalig Ruwaard van Putten ziekenhuis handhaafde.
Zie voor meer informatie SIN-NL doofpotdossier Ruwaard van Puttenziekenhuis

Nijhuis, O.

Mr O. Nijhuis rechter sectie strafrecht rechtbank Zutphen. Schond elementaire principes van recht op fair trial art 6 EVRM, oa het recht op rechtsbijstand door een raadsman en het oproepen van getuigen. Nam deel aan wrakingszitting op dezelfde dag, wees de wraking af op onrechtmatige gronden, en droeg actief bij  onrechtmatige veroordeling  ter bescherming van aantoonbaar falend lid O.M. en in BIG-register doorgehaalde zorgverlener.

Nootenboom-Lock, C. E. M.

Mevrouw. Rechter, sectie strafrecht, rechtbank Midden-Nederland. Mede-verantwoordelijk voor onrechtmatig vonnis  in strijd met grondrecht  eerlijk proces art 6 EVRM, vrijheid van meningsuiting art 7 Grondwet en art 10 EVRM tegen slachtoffer medische fout dat uit zelfverdediging en in algemeen belang feiten en documenten publiceert over falende artsen.

Nevenfuncties bron: hethaagsecomplot.nl
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Advocaat (buitenstage)
Instantie
Van Veen Noppen & De Vries Advocaten
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-04-2009
Datum eind
30-09-2010
Functie
Jurist (buitenstage)
Instantie
Pieter Baan Centrum
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-10-2008
Datum eind
31-03-2009
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-10-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-10-2010
Datum eind
30-09-2011
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-12-2007
Datum eind
30-09-2011
Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
“mw. mr. C.E.M. Nootenboom-Lock “
Beroepsgegevens
Nevenbetrekkingen
Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.
Voorgaande betrekkingen
Rechters maken ook hun
hoofd
betrekking(en) voorafgaande aan hun
benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een
periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter,
tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor
betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand
langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.
Historie beroepsgegevens
De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak

Officier van Justitie

SIN-NL heeft informatie over Officieren van Justitie die aantoonbaar hun ethische, professionele en wettelijke zorgplicht schenden in het kader van hun werkzaamheden als Officier medische zaken.
Meerdere media hebben hierover gepubliceerd, zie onderaan.
Voor meer informatie over  bv het bureau medische zaken parket rechtbank Rotterdam of het bureau medische zaken parket rechtbank Midden Nederland: info at sin-nl.org

Medische zaken bron: om.nl

Het Openbaar Ministerie is belast met de leiding over het opsporingsonderzoek en vervolging van strafbare feiten. Deze strafbare feiten kunnen plaatsvinden op elk maatschappelijk terrein en kunnen opzettelijke feiten betreffen of kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van het niet inachtnemen van de vereiste zorgvuldigheid. Ook voor, tijdens of na een medische (be)handeling kan door een zorgverlener een strafbaar feit jegens de patiënt gepleegd worden. ‘Klassiek voorbeelden’ van zo’n strafbaar feit zijn het afzetten van het verkeerde been of het toedienen van onjuiste medicatie of bloed van de verkeerde bloedgroep.

Binnen het Openbaar Ministerie worden de medische zaken behandeld door medische officieren. Op ieder regionaal parket is zo’n medisch officier aanwezig, medische zaken uit de kleinere lokale parketten worden naar de medisch officier doorgeleid.

11 januari 2010: sin-nl richt zich ook op officieren van justitie

1 febr. 2010: Zembla plaatst officieren van justitie aan de schandpaal door uitzending en zwarte lijst

2 febr. 2010: sin-nl plaatst Mr M. van Eykelen hoofdofficier van justitie  medische zaken op zwarte lijst

18 aug 2010: sin-nl plaatst officieren van justitie op zwarte lijst

12 januari 2016: artikel AD: ruim 100 medewerkers O.M. op zwarte lijst

Otter, R. P. den

Rechter, sectie strafrecht, rechtbank Midden-Nederland. Mede-verantwoordelijk voor onrechtmatig vonnis  in strijd met grondrecht  eerlijk proces art 6 EVRM, vrijheid van meningsuiting art 7 Grondwet en art 10 EVRM tegen slachtoffer medische fout dat uit zelfverdediging en in algemeen belang feiten en documenten publiceert over falende artsen.

bron: openstate.eu

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-05-2012
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Toetsingscommissie Nederlands Register Gerechtelijke Deskundigen
Instantie
Nederlands Register Gerechtelijke Deskundigen
Plaats
Utrecht
Datum ingang
16-12-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Plv. Lid ledenraad
Instantie
Nederlandse Vereniging Voor Rechtspraak
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Open Huis
Plaats
Amersfoort
Datum ingang
01-09-2001
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
 Voorgaande nevenbetrekkingen
 Functie
Docent
Instantie
Nederlandse Orde van Advocaten
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2007
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-10-2005
Datum eind
31-12-2011
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
23-12-2004
Datum eind
30-09-2005
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2004
Datum eind
30-09-2005

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)

Peute, W.

Mr. W. Peute, advocaat- generaal Hof Arnhem wegens aantoonbare fraude in procesverbaal zitting Gerechtshof, wegens onrechtmatig niet gegrond verklaren van wraking van rechter raadsheer en wegens buiten behandeling laten van wrakingsverzoek wrakingskamer en alle leden van Gerechtshof Arnhem. Bewijs middels arrest Hof Arnhem dd 24 januari 2020. Hierbij is op grond van art 62b Wet op Rechterlijke Organisatie behandeling van art 12 Sv beklag verwezen naar Gerechtshof Amsterdam wegens brief van president  Gerechtshof Arnhem Mr. A. R. van der Winkel aan Google, zie bericht op www.sin-nl.org.