Informatie over falende rechters

Laatste update: 9 februari 2020

9 februari 2019:
Gerechtshof Arnhem verwijst stichting SIN-NL naar Gerechtshof Amsterdam ivm schijn van partijdigheid door brief van president mr A.R. van der Winkel president Gerechtshof Arnhem aan Google.

8 februari 2020:
Paul van Buitenen, onderzoeker vuurwerkramp publiceert 23 namen van falende Officieren van Justitie

28 augustus 2019:
Weer juridische erkenning en overwinning voor zwarte lijst artsen en zwarte lijst rechters van de stichting SIN-NL: Raadsheer op zwarte lijst, wraking toegewezen

Een integere rechtsstaat beschikt over onpartijdige rechters.

Rechters in Nederland schenden hun zorgplicht en integriteit en worden nauwelijks aangepakt, zie RTLNieuws 2011 en RTLNieuws 2015.
Op 1 juni 2018 publiceerde de Volkskrant: Hoe onaantastbaar is de rechter in Nederland?
Op 9 april 2019 publiceerde Mr Bart van Riel een opiniestuk in Trouw oa over het feit dat rechters nauwelijks gecontroleerd worden.

Dit heeft SIN-NL geleid tot het opstellen van onderstaande zwarte lijst van falende rechters- sjoemelrechters- gebaseerd op feiten en documenten. Het merendeel beschermt falende artsen.
Deze lijst is slechts het topje van de ijsberg….
Let wel: rechters zijn het fundament van de rechtsstaat, rechters worden geacht om de belangen van de Nederlandse burgers te behartigen en worden ook door hen betaald.
Inmiddels zijn ook Officieren van Justitie op zwartelijst rechters geplaatst in verband met hun aantoonbaar onrechtmatig professioneel handelen ten koste van slachtoffers van medische fouten, ter bescherming van falende zorgverleners.

De inhoud van deze website betreft witte boorden criminaliteit volgens de definitie van Edwin Sutherland.
Deze website wordt gepubliceerd in het algemeen belang.

Bij het merendeel van onderstaande rechters is sprake van aantoonbare onrechtmatige vonnissen en arresten ter (financiële) bevoordeling van falende, nalatige artsen, ziekenhuizen, leden van de medische sector alsmede van relaties, oa door vrijspraak van aantoonbare misdrijven.
Aan SIN-NL waren aanvankelijk slechts enkele andere corrupte rechters bekend  zoals Mr Kalbfleisch en Mr Westenberg  Deze rechters zijn inmiddels niet meer in functie. Kalbfleisch kreeg nb 325.000 euro mee bij zijn vertrek als voorzitter van de NMa…….

De rechters op de zwarte lijst -allen Meester in de Rechten (Mr.) roepen door hun aantoonbaar onrechtmatige vonnissen en arresten de schijn van partijdigheid op, in strijd met:

SIN-NL heeft een speciale website gewijd aan Mr H. Wammes, raadsheer Gerechthof Arnhem, in verband met het oproepen van de schijn van partijdigheid, als buurman van Prof. dr R-J van der Gaag, tot 1 maart 2016 voorzitter van de artsenorganisatie KNMG.
De KNMG ondersteunt falend neuroloog Prof Jan Kuks.
Raadsheer Wammes veroordeelde onrechtmatig Mr S. R. Hankes persoonlijk tot het betalen van een dwangsom van 150.00 euro aan J. Kuks, hoewel de website drkuks.com eigendom is van de stichting SIN-NL.

Deze lijst is een onderdeel van de Zwarte Lijst Artsen. De website zwartelijstartsen.nl staat sinds 2009 online met officiële toestemming van de rechtbank Groningen. Zie de website van de stichting SIN-NL  voor meer informatie.

Uitspraak tuchtcollege waarschuwing longarts Tergooiziekenhuis dood Rogier Mooij 21jr
16/268 12
Longarts  P.M.S. Schröder is verantwoordelijk is voor de onnodige dood van Rogier Mooij.
Deze man hoort zich in te zetten voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en voor verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden.

Deze rechters van het medisch tuchtcollege Amsterdam gaven slechts een waarschuwing:
mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter,
drs. J.I. van der Spoel,
drs. J.J.C.M. Rooijmans – Rietjens
dr. J.P. van der Sluijs, leden – artsen beroepsgenoten,
mr. dr. A. Wilken, lid – jurist,
mr. S.S. van Gijn, secretaris
De namen van deze tuchtrechters worden zsm toegevoegd aan de zwartelijstartsen.nl en zwartelijstrechters.nl

Lees een kort interview met de voorzitter van stichting SIN-NL, Mr Sophie Hankes.

Stuur gerust suggesties met feiten en documenten voor het aanvullen van deze lijst naar:
info at sin-nl.org

Roetgerink, J. R. M.

J. R. M. Roetgerink griffier Hof Arnhem wegens schijn van partijdigheid tijdens zitting jegens klager ogv art 12 Strafvordering wegens het  aantoonbaar onrechtmatig niet vervolgen van Officier van Justitie rechtbank Midden Nederland  (naam beschikbaar via info at sin-nl.org).
Bewijs middels arrest Hof Arnhem dd 24 januari 2020. Hierbij is op grond van art 62b Wet op Rechterlijke Organisatie behandeling van het art 12 Sv beklag verwezen naar Gerechtshof Amsterdam, wegens brief van president  Gerechtshof Arnhem Mr. A. R. van der Winkel aan Google, zie bericht op www.sin-nl.org.

Saarloos, L.J.

Rechter rechtbank Alkmaar.
Sprak te milde straf uit tegen falend gynaecoloog Buimer, verantwoordelijk voor vermijdbare dood baby Biendiya en verantwoordelijk voor vermijdbaar toebrengen van zwaar letsel (uterusruptuur) aan moeder.

Samenvatting vonnis:
voorwaardelijke gevangenisstraf 1 maand
 proeftijd 2 jaar
storten 1000 op rekening Make a memory

voorwaardelijke ontzetting uit beroep met proeftijd 2 jaar

Permanente link:
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBALK:2012:BX8124

Schreuder, A.A.A.M.

mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter medisch tuchtcollege Amsterdam gaf slechts een waarschuwing aan longarts  P.M.S. Schröder verantwoordelijk is voor de onnodige dood van Rogier Mooij, 21 jaar.
Lees SIN-NL doofpotdossier Tergooiziekenhuis en de dood van Rogier Mooij.
Uitspraak tuchtcollege 21 maart 2017 16/268 12:
waarschuwing aan longarts P. M. S. Schröder, Tergooi ziekenhuis
Mede-tuchtrechters:
drs. J.I. van der Spoel, arts beroepsgenoot
drs. J.J.C.M. Rooijmans – Rietjens, arts beroepsgenoot
dr. J.P. van der Sluijs, arts beroepsgenoot
mr. dr. A. Wilken, lid – jurist,
mr. S.S. van Gijn, secretaris

Smeeing-van Hees, A.

Raadsheer-rechter Gerechtshof Arnhem.

Verantwoordelijk voor aantoonbaar onrechtmatige rechterlijke uitspraak ten nadele van slachtoffer medische fout, door negeren van ingediende feiten en documenten.

Smit, A. J.

Mr A.J. Smit rechter raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden meervoudige kamer strafrecht.
Veroordeelde  op 25 januari 2019 ontucht-huisarts W Krook, Steenwijkerwold in hoger beroep tot 1 dag cel & 80 uur taakstraf=vermindering 20 uur.
Rechters Hof Arnhem Leeuwarden mr. A.J. Smit,mr. B.J.J. Melssen en mr. H. Heins hechten meer waarde aan verklaring huisarts dan van slachtoffer, zie bericht op www.sin-nl.org.

Snijders, G.

Rechter lid Hoge Raad (1961). Medeverantwoordelijk voor arrest 20 dec. 2013 inzake drkuks.com in strijd met art 7 Grondwet, art 10  EVRM vrijheid van meningsuiting en art 6 EVRM eerlijk proces.

  • 1987-2011 advocaat en compagnon (Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, kantoor Landsadvocaat)
  • per 1-06-2011  raadsheer Hoge Raad

Stam, Herman

Mr Herman Stam, op dit moment senior rechter bij de rechtbank Overijssel, locatie Almelo.
Klokkenluider Paul van Buitenen heeft op basis van feiten en documenten gepubliceerd dat Mr Herman Stam als Officier van Justitie een zeer kwalijke rol speelde bij de afhandeling van de vuurwerkramp 13 mei 2000 in Enschede. “Niet zo maar een dwaling, maar een vooropgezet plan om de Nederlandse staat te vrijwaren.” zie verder hieronder artikel in Tubantia door Lucien Baard 10 januari 2020. Zie ook www.cafeweltschmerz.nl 10 januari 2020.

Klokkenluider wijst Almelose rechter aan als eerste zondebok in rampdossier

ENSCHEDE – Onderzoeker en ‘klokkenluider’ Paul van Buitenen wijst rechter Herman Stam als eerste aan als zondebok in het volgens hem gemanipuleerde onderzoek naar de vuurwerkramp. Van Buitenen wil tot 13 mei 2020 bijna elke dag een naam prijs geven van iemand die volgens hem een kwalijke rol zou hebben gespeeld.

Stam was destijds in Almelo zaakofficier in het onderzoek naar de ramp op 13 mei 2000 in Enschede waarbij 23 doden vielen. Momenteel is hij senior rechter bij de rechtbank Overijssel. Stam wil niet reageren op de aantijging.

Volgens Van Buitenen is van hoger hand alles in het werk gezet om de overheid voor de ramp buiten schot te houden en de schuld te leggen bij een mogelijke brandstichter en het bedrijf S.E. Fireworks. Hij zegt dit na eigen onderzoek in een 1400 pagina tellend rapport. Omdat bij daarmee overal bot vangt, zegt hij,  gaat hij nu ‘man en paard noemen’ om een nieuw justitieel of een parlementair onderzoek te forceren.

Gesjoemel met telefoon

Stam heeft volgens de man uit Breda een zeer kwalijke rol bij gespeeld. “Niet zo maar een dwaling, maar een vooropgezet plan om de Nederlandse staat te vrijwaren.” Van Buitenen stelt dat Stam opzettelijk – tegen beter weten in – wijlen André de Vries achter tralies wilde krijgen voor brandstichting. De officier is degene geweest die De Vries als eerste aan de ramp koppelde, op basis van een eerdere aanhouding wegens brandstichting.

Een van de verwijten aan Stam gaat over de telefoon van De Vries. Die telefoon was destijds in het rampgebied getraceerd en dat gold als een van de bewijzen, dat de Enschedeër bij de ramp aanwezig was geweest, hoewel hij dat ontkende. Maar gedurende het onderzoek werd al snel duidelijk dat die telefoon op 13 mei 2000 al niet meer in het bezit was van De Vries. Stam zou die wetenschap hebben genegeerd. De Vries werd voor brandstichting veroordeeld, maar in hoger beroep vrijgesproken.

Recheurcheurs ontslagen

Twee dissidente rechercheurs, die betrokken waren bij het ramponderzoek, hebben herhaaldelijk gehamerd op de kwalijke rol van Stam. Zij zijn later ontslagen. Behalve over de telefoon, zeiden ze ook dat Stam zelf opdracht had gegeven om enkele afgetapte gesprekken –ook met De Vries – te wissen, hoewel dat wettelijk verboden was. Het wissen is overigens niet gebeurd.

De verwijten aan Stam en over fouten in het ramponderzoek zijn niet nieuw en zijn later ook meerdere keren onderzocht, onder andere door de Rijksrecherche. Telkens was de conclusie dat er van bewuste fouten en misleiding van de rechtbank geen sprake was.

Stam zelf heeft nooit willen reageren en doet dat ook nu niet. Volgens Van Buitenen waren de aanvullende onderzoeken destijds naar de fouten een lachertje. „Er is toen helemaal niet onderzocht wat onderzocht moest worden.”

‘Vreemde benoeming’

Van Buitenen plaatst ook vraagtekens bij de benoeming van Stam destijds tot zaaksofficier. „Hij werd indertijd verrassend benoemd als zaaksofficier op het grootste naoorlogse recherche-onderzoek van de Nederlandse politie. Dit ondanks zijn gebrek aan ervaring op zulke onderzoeken.” De Bredanaar ziet ook daarin een vingerwijzing, dat er een plan was om de overheid buiten schot te houden.

Van Buitenen heeft eind vorig jaar zelf met enkele betrokkenen van de vuurwerkramp aangifte gedaan tegen de staat wegens ondermijning van de rechtstaat. Die aangifte werd gesteund door de toenmalig directeur van S.E. Fireworks, oud-rechercheur Jan Paalman en brandweerweduwe Mathilde van der Molen. Haar man kwam om bij de ramp.

Van Buitenen is een erkende klokkenluider over fraude binnen de Europese Commissie. Door zijn toedoen als Europees ambtenaar trad in 1999 de voltallige Europese Commissie af.