Zoekresultaten voor: "dudok van heel"

Dudok van Heel, R.A.

Rechter rechtbank Amsterdam: Remmine Antoinette Dudok van Heel
geboren 23 april 1965 te Leidschendam.
Deze dame heeft reeds drie keer juridisch uitermate twijfelachtige vonnissen uitgesproken  in strijd met algemene rechtsbeginselen en dient wat SIN-NL betreft per direct ontheven te worden uit haar functie als rechter.

Bepaalde dat  herstel operatie s PIP borst-implantaten voor rekening zorgverzekeraars, oftewel de zorgverzekerden , vonnis 20 jan. 2016.
Dit vonnis is in strijd met de conclusie van het proefschrift van Mr. J. Hiemstra 2018, waarin zij concludeert dat de aansprakelijkheid voor defecte hulpmiddelen in beginsel bij de zorgverlener ligt. Zie SIN-NL doofpotdossier PIP borst-implantaten. 

Bepaalde 18 juli 2018 dat Google zoekresultaten inzake falende plastisch chirurge uit Zwolle, door medisch tuchtcollege veroordeeld tot voorwaardelijke schorsing, niet mocht publiceren.
Deze rechter negeerde het vonnis van 25 sept. 2009 van de rechtbank Groningen die officeel toestemming verleende aan SIN-NL tot online publicatie van zwartelijstartsen.nl en officeel toestemming verleende om falend neuroloog J.B.M.  Kuks hoogleraar UMCG op zwartelijstartsen.nl te handhaven.
Deze rechter had nooit de zaak van Google mogen behandelen omdat rechter Remmine Dudok van Heel zelf op zwartelijstrechters.org en zwartelijstartsen.nl staat en er dus sprake is van belangenverstrengeling en de schijn van partijdigheid.
Google staat heel sterk om het hoger beroep te winnen.

Bepaalde op 12 mei 2019 dat NRC de naam van een hoogleraar arbeidsrecht en raadsheer  ontslagen bij de Universiteit van Amsterdam wegen sexueel wangedrag, niet mag publiceren, in strijd met de vrijheid van meningsuiting art 7 Grondwet een art 10 EVRM. Het betrof Prof. R. Belzer, zie www.sin-nl.org

Werd met succes gewraakt in verband met objectieve vrees voor partijdigheid, publicatie vonnis 20 december 2019 www.sin-nl.org

Lees artikel op www.sin-nl.org 14 mei 2019

 

Doofpotdossiers

Hieronder een lijst van doofpotdossiers van falende artsen met de namen van rechters en  hun uitspraken. Er zijn ongetwijfeld meer falende rechters en meer doofpotdossiers.
Stuur svp aan info[at]sin-nl.org feiten en documenten.


Bruin, de Cees: falend orthopedisch chirurg Waterlandziekenhuis Purmerend

verantwoordelijk voor ernstige gezondheidsschade bij honderden patiënten

zie SIN-NL doofpotdossier de Bruin

Rechters Centraal Tuchtcollege geplaatst op de zwarte lijst:
Mr C.H.M .Altena
Mr W.P.C. M. Bruinsma
Mr P. J.  Wurzer

legden in zaak C2010.111.  en zaak C2010.112 slechts een berisping op tegen falend arts  Cees de Bruin.


Buimer, Maarten: falend gynaecoloog Westfriesgasthuis Hoorn

verantwoordelijk voor dood baby Biendiya en toebrengen zwaar lichamelijk letsel (baarmoederruptuur) aan moeder

zie SIN-NL doofpotdossier Buimer

rechtbank Alkmaar 2012 rechters
 geplaatst op de zwarte lijst:
mr. L.J. Saarloos
mr. A.C. Haverkate en
mr. E.M. Devis, rechters,

Vonnis
voorwaardelijke gevangenisstraf 1 maand met proeftijd 2 jaar 
storten 1000 op rekening Make a memory 
voorwaardelijke ontzetting uit beroep met proeftijd 2 jaar

Gerechtshof Amsterdam 2014 meervoudige strafkamer rechters geplaatst op de zwarte lijst:

mr. M.M.H.P. Houben
mr. T.A.C. van Hartingsveldt en
mr. I.M.H. van Asperen de Boer-Delescen

Uitspraak:
schuldig zonder straf

Buimer ging in cassatie bij de Hoge Raad
Deze handhaafde de schuldigverklaring zonder straf.
Hoge Raad ECLI:NL:GHAMS:2014:2280, Bekrachtiging/bevestiging
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2015:3170


Goerdin, Rock: gynaecoloog citykliniek Den Haag

juni 2011 geschrapt uit BIG register wegens zich voordoen als plastisch chirurg en veroorzaken tientallen mislukte borstvergrotingen.

zie SIN-NL doofpotdossier Rock Goerdin

De rechtbank Den Haag sprak hem vrij:
uitspraak 30-10-2014 ECLI NL RBDHA 2014:13243 zaak nummer 09/758781-09
Rechters
Mr A.M. Borgers
Mr S. M. Krans
Mw Mr H.N. Prabbuwe-Cohen Tervaert


Jansen-Steur, Ernst: neuroloog Medisch Spectrum Twente

verantwoordelijk voor meer dan honderd verkeerde diagnoses en behandelingen en zelfmoord van een patiente.

Zie SIN-NL Doofpotdossier Jansen Steur MST

De Hoge Raad bevestigde de vrijspraak van falend neuroloog Jansen Steur 17 mei 2016.
zie : http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:862

Rechters geplaatst op de zwarte lijst:
Mr A.J.A. van Dorst
Mr E.S.G.N.A.I. van de Griend
Mr J. de Hullu

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Strafrecht uitspraak18-06-2015  Zaaknummer21-001073-14
Hoger beroep
Uitspraak: Vrijspraak art. 255 Sr en art. 300 Sr.
Rechters geplaatst op de zwarte lijst:
Mr. J.P. Bordes
Mr. Y.A.J.M. van Kuijck
Mr. G. Mintjes

Rechtbank  Overijssel strafrecht 11 februari 2014 met parketnummer 08-700056-09 ECLI:NL:RBOVE:2014:646, Meerdere afhandelingswijzen
Rechters
Mr. S.M.M. Bordenga
Mr. G.J. Stoové
Mr. J. Wentink

De rechtbank Overijssel heeft een voormalig neuroloog van het MST veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van drie jaar.

De rechtbank acht bewezen dat de verdachte bij acht patiënten foutieve diagnoses heeft gesteld en deze patiënten op medisch onverantwoorde wijze heeft behandeld. Hij heeft daarmee zijn zorgplicht als arts en specialist op zodanig grove wijze geschonden, dat hem het verwijt treft opzettelijk de gezondheid van die patiënten te hebben benadeeld. Het handelen van verdachte heeft zwaar lichamelijk letsel tot gevolg gehad en heeft in één geval geleid tot het overlijden van een patiënt.

Daarnaast heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan diefstal, valsheid in geschrift en verduistering.


Hervaud, Gonda & Krougman, Fabian

Fabian Krougman, let op: geen Meester in de Rechten. Doet zich wel zo voor bij de rechtbank.

Gonda Hervaud, publiceert in een interview met de Gelderlander dat zij verpleegkundige was.
Rechter Meester H.M.M. Steenberge, rechtbank Midden-Nederland past in deze onrechtmatige censuur ten aanzien van nieuwsplatform SIN-NL toe en noemt Krougman ten onrechte Mr.. Dit is fraude.

Meer informatie


Kuks, Jan: falend neuroloog UMCG

Verzwijgt negatieve gevolgen van een operatie door neurochirurgen. Weigert diagnostiek en zorg. Schendt zijn beroepsgeheim. Rechters negeren de feiten en documenten, ingediend door het slachtoffer van de medische fout. Op deze website staat een pagina met de namen van de betrokken rechters.

Meer informatie:


Reijnen, Nick maagchirurg Scheperziekenhuis Emmen

verantwoordelijk voor meerdere doden en ernstige gezondheidsschade.

Zie SIN-NL doofpotdossier

Gerechtshof Leeuwarden 1. 5 2015 vrijspraak Reijnen ondanks achterlaten gaasje
Deeplink: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2015:3126
Rechters
Mr. M.H.M. Boekhorst Carillo
Mr. L.J. Hofstra
Mr. P. Koolschijn

Rechtbank meervoudige strafkamer Noord-Nederland  13 5 2014 Zaaknummer18.810304-09 vrijspraak Reijnen ondanks achterlaten gaasje
Deeplink: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2014:2384

Rechters geplaatst op de zwarte lijst:
Mr. O.J. Bosker
Mr. J.J. Schoemaker
Mr. S. Zwerwer
——————————————–

Baldew & van Beek & Salomonsz: Cardiologen in het Ruwaard van Puttenziekenhuis Spijkenisse,

verantwoordelijk voor vele vermijdbare doden.

Zie SIN-NL doofpotdossier cardiologen Ruwaard van Puttenziekenhuis

Het Centraal Tuchtcollege te Den Haag handhaafde de berisping van  de cardiologen op 22 dec. 2015
c2014.451.an39

c2014.452.an41

c2014.453.an41-1

leden-jurist van het Centraal Tuchtcollege geplaatst op de zwarte lijst
mr. K.E. Mollema, voorzitter,
mr.drs. R. Prakke-Nieuwenhuizen en mr. M.W. Zandbergen

Het medisch tuchtcollege te Den Haag gaf de drie cardiologen een berisping op 28 okt.2014:

2013- 308a

lid-juristen:mr. M.A.F. Tan-de Sonnaville, voorzitter, geplaatst op zwarte lijst
mr. E.B. Schaafsma-van Campen, lid-jurist, geplaatst op zwarte lijst

2013-308b

lid-juristen:mr. M.A.F. Tan-de Sonnaville, voorzitter,
mr. E.B. Schaafsma-van Campen, lid-jurist

Doofpotdossier PIP en andere borstimplantaten

Zie SIN-NL doofpotdossier PIP borstimplantaten en andere implantaten
Rechtbank Amsterdam vonnis 8 12 2015
Rechters geplaatst op de zwarte lijst
Mr. R.B. Kleiss
Mr M.M. Verberne
Mr. B. de Vos

Rechtbank Amsterdam vonnis 20 januari 2016 zaak C/13/579399 / HA ZA 15-53
Deeplink: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2016:212
De kosten van hersteloperatie s inzake PIP implantaten zijn voor rekening zorgverzekeraars, dus voor rekening van de zorgverzekerden, in plaats van voor rekening van de artsen, ziekenhuizen en producenten.
Rechters geplaatst op de zwarte lijst
Mr. B.T. Beuving
Mr. R.A. Dudok van Heel
Mr. J. Kloosterhuis———————————-
Dossier verzekeraar Centramed : patient geen recht op kopie medische advies
Gerechtshof Adam 2 2 2016 Zaaknummer: 200.160.655/01

bron: stichtingpiv.nl

Zie informatie SIN-NL

Rechters geplaatst op de zwarte lijst
Mr. G.C. Boot
Mr. R.J.F. Thiessen
Mr. A.M.A. Verscheure


Meer doofpotdossiers

Kloosterhuis, J.

Rechter rechtbank Amsterdam.
Mederechters:
Mr. B.T. Beuving
Mr. R.A. Dudok-van Heel

Medeverantwoordelijk voor uitspraak rechtbank:
Hersteloperatie s PIP borst-implantaten zijn voor rekening van de zorgverzekeraars dus de verzekerden! vonnis 20 jan. 2016 en niet voor rekening van de falende artsen, ziekenhuizen en falende fabrikanten.
Zie SIN-NL doofpotdossier PIP borst-implantaten.