Beaufort, C. A. de jhr mr.

Jhr mr  C. A. de Beaufort, voorzitter wrakingskamer afdeling civiel rechtbank Midden Nederland wegens oproepen van objectieve schijn van partijdigheid door nevenfuncties, belangenverstrengeling, ondertekenen frauduleus proces-verbaal, plegen van ambtsmisdrijf.