Berendsen, Mr R.M.

Mr R.M. Berendsen rechter  civiel recht rechtbank Midden Nederland wegens oproepen van objectieve schijn van partijdigheid,  medeplichtigheid aan onrechtmatige beslissing, plegen van ambtsmisdrijf.