Bresser, J. G.

Mr. J. G. Bresser griffier Gerechtshof Arnhem. Schendt mensenrechten door negeren officieel ingediende argumenten en documenten, pleegt fraude in proces-verbaal zitting. Schendt bewust art 6 Europees Verdrag Rechten van de Mens, het recht op een eerlijk proces, van slachtoffer medische fout dat op internet feiten en documenten publiceert in het algemeen belang.
Beschermt falende artsen en falend ambtenaar Openbaar Ministerie.
Nadere info bij info at sin-nl.org.