Burgers, F. C.

Mr Frederike Burgers rechter rechtbank Midden Nederland anno 2019 .
Vanaf ongeveer 2014 in opleiding en rechter plaatsvervanger, voorheen vanaf circa 2006 advocate te Amsterdam.
Negeerde als rechter rechtsfeiten, jurisprudentie en wetsartikelen op onrechtmatige wijze, ten gunste van ambtenaar met publieke functie die aantoonbaar ambtsmisdrijf pleegde.
Pleegt censuur in strijd met  de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid art 7 Grondwet en art 10 Europees Verdrag van Rechten van de Mens.