Verscheure, A.M.A.

Raadsheer-rechter Gerechtshof Amsterdam . Oordeelde ten onrechte dat patiënt geen recht heeft op kopie van medisch adviseur van Centramed aansprakelijkheidsverzekeraar inzake aansprakelijkheid voor medische fout, zie verder sin-nl.org.