Verscheure, A.M.A.

Raadsheer-rechter Gerechtshof Amsterdam . Oordeelde ten onrechte dat patiënt geen recht heeft op kopie van medisch adviseur van Centramed aansprakelijkheidsverzekeraar inzake aansprakelijkheid voor medische fout, zie verder sin-nl.org.

Op 26 juli 2019 gaf het Gerechtshof Den Haag toestemming voor wraking van mw mr Verscheure op verzoek van Google USA bron sin-nl.org
Raadsheer op zwarte lijst: wraking toegewezen
28 augustus 2019
 bron:  mr-online.nl
Omdat een raadsheer van het gerechtshof Amsterdam op een ‘zwarte lijst’ stond, werd zij gewraakt, en met succes. De lijst was opgesteld door een organisatie die bijhoudt welke artsen ‘falen’ en welke rechters hen ‘de hand boven het hoofd houden’.
De partij die om wraking had verzocht was Google, gevestigd in Mountain View, Californië.
De kwestie draaide om de vraag of Google zoekresultaten moet blokkeren bij een zoekopdracht van bepaalde raadsheren in Google Search. Dat verzoek was ingediend door de president van het hof Arnhem-Leeuwarden: er zou sprake zijn van laster, smaad en belediging van raadsheren (van een ander hof) die op de zwarte lijst staan, en belediging van het openbaar gezag (een strafverzwarende omstandigheid). Tegen die beschikking ging Google in hoger beroep.
Vóór de behandeling ontdekte Google dat A.M.A. Verscheure een van de raadsheren was die de zaak zou behandelen. Zij staat vermeld op de zwarte lijst rechters van de stichting SIN-NL (Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid), die lijsten bijhoudt van ‘falende artsen’ en rechters die hen ‘de hand boven het hoofd houden’. Verscheure staat op die lijst omdat zijn ‘ten onrechte ‘oordeelde dat een patiënt geen recht had op een kopie van de medisch adviseur van Centramed, aansprakelijkheidsverzekeraar inzake aansprakelijkheid voor medische fout’.
Ook de rechter in eerste aanleg staat op de zwarte lijst. Zij liet zich toen ontvallen dat zij niet begreep hoe advocaten het vertegenwoordigen van deze stichting konden verenigen met hun beroepseed, terwijl de advocaat van de wederpartij aandacht had gevraagd voor het feit dat de legal counsel van Google Netherlands B.V. in het verleden advocaat van SIN-NL was geweest. Google vatte dit op als een aanwijzing van haar vooringenomenheid. Ze werd verzocht zich te verschonen, wat ze niet deed.
Voor Google was het cruciaal dat de zaak in hoger beroep met een onafhankelijke en onpartijdige blik wordt behandeld – in het algemeen maar ook met betrekking tot de stichting SlN-NL en diens voorzitter, gezondheidsrechtjuriste Sophie Hankes. Bij raadsheer Verscheure waren er twijfels en daarom moest ze wijken, vond Google.
Het hof gaat daar in mee: dat raadsheer Verscheure laat weten geen enkele moeite te hebben met haar naam op de zwarte lijst is niet van belang. Het gaat Google niet om een mogelijke subjectieve onpartijdigheid maar om de objectief gerechtvaardigde vrees voor partijdigheid. Die vrees is aanwezig, vindt het hof, zodat het wrakingsverzoek werd toegewezen.
bron: uitspraken.rechtspraak.nl ECLI:NL:GHDHA:2019:1994