Langemeijer, F.F.

Advocaat-Generaal bij Hoge Raad (1953). Heeft zijn ethische, professionele  en wettelijke verplichtingen inzake behoorlijke rechtspleging drkuks.com geschonden, 20 dec. 2013

Rechtspraak.nl Loopbaan

  • 1974 – 1976 universitair docent Rijksuniversiteit Leiden
  • 1977 – 1978 secretaris-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem
  • 1978 – 1982 rechterlijk ambtenaar in opleiding
  • 1982 – 1984 gerechtsauditeur en rechter-plv. rechtbank ’s-Hertogenbosch
  • 1984 – 1988 rechter rechtbank ’s-Hertogenbosch
  • 1988 – 1996 raadsheer gerechtshof ’s-Hertogenbosch
  • 1996 – 1997 vicepresident gerechtshof ’s-Hertogenbosch
  • per 1-09-1997 advocaat-generaal Hoge Raad