Snijders, G.

Rechter lid Hoge Raad (1961). Medeverantwoordelijk voor arrest 20 dec. 2013 inzake drkuks.com in strijd met art 7 Grondwet, art 10  EVRM vrijheid van meningsuiting en art 6 EVRM eerlijk proces.

  • 1987-2011 advocaat en compagnon (Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, kantoor Landsadvocaat)
  • per 1-06-2011  raadsheer Hoge Raad