Kalbfleisch. P.

Oud-rechter rechtbank Den Haag en voormalig voorzitter NMa.
Afgetreden ivm meineed, valsheid in geschrifte in zaak Chipshol, bron: www.dossierkalbfleisch.com

Wikipedia
15 april 2013 om 13:32

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Pieter Kalbfleisch (Haarlem11 januari 1947) is een Nederlandse jurist.

Kalbfleisch studeerde Nederlands Recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na zijn studie vestigde hij zich in 1972 als advocaat in Arnhem. In 1980 werd hij benoemd tot rechter in Haarlem. In 1986 werd hij vicepresident van de rechtbank in Den Haag. Sinds 2003 is hij werkzaam bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), eerst als directeur-generaal en vanaf 2005 als voorzitter van de raad van bestuur.

In 2011 werd hij beschuldigd van het plegen van meineed in de Chipsholzaak. Kalbfleisch heeft voor onbepaalde tijd verlof genomen als voorzitter van de raad van bestuur van de NMa om zijn handen vrij te hebben om zich tegen deze beschuldiging te verdedigen. Zijn functie bij de NMa wordt waargenomen door Henk Don.

Vervolging wegens meineed en valsheid in geschrifte

In februari 2012 werd bekend dat het Openbaar Ministerie (OM) besloten heeft om hem samen met Hans Westenberg (destijds ook rechter in Den Haag) te vervolgens wegens meineed in de Chipsholzaak. In maart 2012 blijkt hij bij zijn vertrek bij de NMa een bedrag van 325.000 euro te hebben ontvangen, minister Verhagen spreekt hierover zijn ongenoegen uit maar de in gang gezette vervolging is geen aanleiding om dit ongedaan te maken.

Carriere

Afgestudeerd in het privaatrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, lid van de studentenvereniging L.A.N.X..

Advocaat en procureur in Arnhem.

Advocaat en procureur in Haarlem.

Rechter in Haarlem.

Rechter in Den Haag.

Coördinerend vice-president van de rechtbank Den Haag.

Directeur-generaal van de NMa. (september 2003 – 30 juni 2005)

Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. (1 juli 2005)

Nevenfuncties

Door Kalbfleisch uitgeoefende of nog beoefende nevenfuncties:

Chipsholaffaire

Bij de getuigengehoren in verband met de Chipsholaffaire kwam ernstige verstrengeling van belangen en meineed aan de orde. Om die reden is hij per 14 april 2011 in zijn huidige functie als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit voor onbepaalde tijd met verlof gezonden. De NMa nam dit besluit genomen omdat de Rijksrecherche een onderzoek is begonnen naar verklaringen die Kalbfleisch eerder aflegde in de al jaren slepende affaire rond bouwgrond op Schiphol. Daarbij zijn beschuldigingen geuit dat de NMa-voorzitter bij een rechtszaak meineed zou hebben gepleegd. Ook zou er sprake zijn van belangenverstrengeling.