Nootenboom-Lock, C. E. M.

Mevrouw. Rechter, sectie strafrecht, rechtbank Midden-Nederland. Mede-verantwoordelijk voor onrechtmatig vonnis  in strijd met grondrecht  eerlijk proces art 6 EVRM, vrijheid van meningsuiting art 7 Grondwet en art 10 EVRM tegen slachtoffer medische fout dat uit zelfverdediging en in algemeen belang feiten en documenten publiceert over falende artsen.

Nevenfuncties bron: hethaagsecomplot.nl
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Advocaat (buitenstage)
Instantie
Van Veen Noppen & De Vries Advocaten
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-04-2009
Datum eind
30-09-2010
Functie
Jurist (buitenstage)
Instantie
Pieter Baan Centrum
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-10-2008
Datum eind
31-03-2009
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-10-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-10-2010
Datum eind
30-09-2011
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-12-2007
Datum eind
30-09-2011
Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
“mw. mr. C.E.M. Nootenboom-Lock “
Beroepsgegevens
Nevenbetrekkingen
Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.
Voorgaande betrekkingen
Rechters maken ook hun
hoofd
betrekking(en) voorafgaande aan hun
benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een
periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter,
tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor
betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand
langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.
Historie beroepsgegevens
De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak