Weerkamp, W. M.

Mr W.M. Weerkamp. Rechter-raadsheer Gerechtshof Arnhem, afdeling strafrecht. Schendt mensenrechten door negeren officieel ingediende argumenten en documenten, pleegt fraude in proces-verbaal zitting. Schendt bewust art 6 Europees Verdrag Rechten van de Mens, het recht op een eerlijk proces.
Beschermt falende artsen en falend Officier van Jusitite Mr. Justine-Beumer-Gonggrijp.